کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران-حمله نظامی دولت فاشیستی ترکیه  به عفرین محکوم است!

حمله نظامی دولت فاشیستی ترکیه  به عفرین محکوم است!

ادامه مطلب »

فرشید شکری-درگذشت لنین، رهبر پرولتاریای جهان

درگذشت لنین، رهبر پرولتاریای جهان
فرشید شکری
ادامه مطلب »

سخنرانی رضا کمانگر ور مقابل سفارت رژیم اسلامی در هلسینکی در تظاهرات اعتراضی علیه رژیم اسلامی ایران 

 

سخنرانی رضا کمانگر در تظاهرات اعتراضی علیه رژیم اسلامی ایران
ادامه مطلب »

تینا خلیفه ای-کوتاهی زنان در سیاست یا مرد سالاری احزاب اپوزیسیون کورد ایران؟

کوتاهی زنان در سیاست یا مرد سالاری احزاب اپوزیسیون کورد ایران؟

 

تینا خلیفه ای

ادامه مطلب »

پروین  آزادی-در ایران هیچ توجه ای به زندگی کارگر نمیکنند

در ایران هیچ توجه ای به زندگی کارگر نمیکنند

پروین  آزادی

ادامه مطلب »

عـــزیزآجیکند-ایران بعداز اعتراضات هفتم دیماه  ٩۶ و وظایف ما

ایران بعداز اعتراضات هفتم دیماه  ٩۶

و وظایف ما

عـــزیزآجیکند

ادامه مطلب »

 زاگرس ابراهیمی-“انقلاب” به کدام سو؟ جریان سلطنت و مجاهد چه فرقی با جمهوری اسلامی دارند؟

“انقلاب” به کدام سو؟

جریان سلطنت و مجاهد چه فرقی با جمهوری اسلامی دارند؟

 

زاگرس ابراهیمی

ادامه مطلب »

ماریا یوسفزی -جنایت نابخشودنی ضد بشری در برابرمهاجرین افغان در ایران (دوهزارافغان کشته وهشت هزار زخمی در جنگ سوریه)

جنایت نابخشودنی ضد بشری در برابرمهاجرین افغان در ایران

(دوهزارافغان کشته وهشت هزار زخمی در جنگ سوریه)

ماریا یوسفزی

ادامه مطلب »

نا صر زیجی-جنایت حکومت اسلامی را علیه شهروندان افغانی را محکوم میکنیم!

جنایت حکومت اسلامی را علیه شهروندان افغانی را محکوم میکنیم!

نا صر زیجی

ادامه مطلب »

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری –احضار تعدادی از فعالین_کارگری به بازپرسی شعبه چهارم دادگاه انقلاب سنندج

احضار تعدادی از فعالین_کارگری به بازپرسی شعبه چهارم دادگاه انقلاب سنندج

ادامه مطلب »HOME