سلام زیجی-علیه جنایت دولت و شواری عالی کار متحد شویم!

علیه جنایت دولت و شواری عالی کار متحد شویم!   سلام زیجی

اتحادیه آزاد کارگران ایران-بیانیه پیرامون حداقل مزد سال آینده:

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون حداقل مزد سال آینده:

سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران-روزشمارحوادث کاری صنایع زیر مجموعه وزارت نفت در دولت یازدهم!

روزشمارحوادث کاری صنایع زیر مجموعه وزارت نفت در دولت یازدهم!   منبع؛ سایت  اتحادیه آزاد کارگران ایران

دیدار – عروج ترامپ تاثیرات آن بر جامعه بشری بحثی از مجید حسینی و اسدنودینیان

دیدار – عروج ترامپ تاثیرات آن بر جامعه بشری بحثی از مجید حسینی و اسدنودینیان

ترجمه -جمهوری‌های منطقه بالتیک و انحلال اتحاد شوروی

جمهوری‌های منطقه بالتیک و انحلال اتحاد شوروی والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov) پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه

اصغر کریمی- آیا جنبش کارگری در ایران پراکنده است؟

اصغر کریمی آیا جنبش کارگری در ایران پراکنده است؟ قسمت اول:

رادیو و تلویزیون راه کارگر – گفتگو با سعید تقوی پیرامون برپایی کنفرانس بین المللی اتحادیه های کارگری با مشارکت سازمان ال. او

رادیو و تلویزیون راه کارگر – گفتگو با سعید تقوی پیرامون برپایی کنفرانس بین المللی اتحادیه های کارگری با مشارکت سازمان ال. او

خدامراد فولادی-جبر ِ دیالکتیکی و جبر ِ بلشویکی بخش ١

خدامراد فولادی جبر ِ دیالکتیکی و جبر ِ بلشویکی بخش ١ پیش درآمد: در حال ِ نوشتن جبر ِ دیالکتیکی و جباریت ِ بلشویکی بودم که فیدل کاسترو رهبر مادام العمر و بلامنازع ِ کوبا در نود سالگی درگذشت. انتظار داشتم توده ای لنینیست ها یا به عبارتی توده ای های علنی و لنینیست هایی […]

کارزار کارگران- بخش سوم از مجموعه برنامه های کارزار کارگران

کارزار کارگران- بخش سوم از مجموعه برنامه های کارزار کارگران

کانون مدافعان حقوق بشر کردستان-

اسامی و مشخصات ١٨ فعال سیاسی کُرد محکوم به اعدام هم اکنون حدود ١٨ فعال سیاسی کُرد بە اتهام عضویت یا همکاری با احزاب سیاسی کُرد ، در دادگاههای انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شدەاند که حکم بیشتر آنها در دیوان عالی کشور نیز تایید شده است. بنابه گزارش “کانون مدافعان حقوق بشر کردستان”، اکثر […]HOME