پروانه وزیری – ایران در سالی که بر زنان گذشت

ایران در سالی که بر زنان گذشت پروانه وزیری -۷ فوریه ۲۰۱۵ در دوره انتخابات۱۳۹۲، حسن روحانی تمام زورش را زد تا مردم را بفریبد که اگر او و دولتش بر سرکار بیایند با کلید بهشتی که در دست دارد زندگی همه ناراضیان را دگرگون خواهد کرد و ایران گلستان می شود والبته، هرگزازمردمی که […]

رضا مقدم – همکاری مهدی کوهستانی با مرکز همبستگی آمریکایی

  همکاری مهدی کوهستانی با مرکز همبستگی آمریکایی رضا مقدم – ۲۰ ژانویه ۲۰۱۳ انتشار شرحی از گفتگوهای رضا شهابی، مسئول مالی سندیکای کارگران واحد با فعالین جنبش کارگری که از سراسر ایران به دیدارش می روند مجددا بر مخالفت با مرکز همبستگی آمریکایی (سولیداریتی سنتر) و مهدی کوهستانی تاکید گذاشته است. رضا شهابی در […]

رضا مقدم – دستگیری فعالین کارگری در اوضاع متحول کنونی

دستگیری فعالین کارگری در اوضاع متحول کنونی رضا مقدم – ۲۶ دسامبر ۲۰۱۲ پس از دستگیری حدود ۶۰ نفر از فعالین کمیته هماهنگی در روز جمعه ۲۶ خرداد امسال، نیروهای وزارت اطلاعات رژیم اسلامی در روز چهارشنبه ۲۹ آذر ۵ نفر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به نامهای جمال میناشیری، […]HOME