گزارشگران- فراخوان در اعتراض به دستگیر محمود صالحی و گفتگوهای گزارشگران

گزارشگران- فراخوان در اعتراض به دستگیر محمود صالحی و گفتگوهای گزارشگران

‫فراخوان گزارشگران: در برابر بیداد علیه کارگران ایران ساکت نمانیم!

‫فراخوان گزارشگران: در برابر بیداد علیه کارگران ایران ساکت نمانیم!

گزارشگران – در سوگ سپیده پروین صدیقی, سپیده ای دیگر از تبار عاشقان, از میان ما رفت!

در سوگ سپیده پروین صدیقی, سپیده ای دیگر از تبار عاشقان, از میان ما رفت!

گزارشگران-هشدار به فعالین سیاسی و سازمان ها و نهادهای متشکل اپوزیسیون در خارج از کشور!

گزارشگران هشدار به فعالین سیاسی و سازمان ها و نهادهای متشکل اپوزیسیون در خارج از کشور! مدتی است که از طریق نامه های دوستان مطلع میشویم که عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای شناسایی و نفوذ در میان نیروهای سیاسی فعال در خارج از کشور تلاش های مضاعفی را

فراخوان گزارشگران- علیه ترفندهای سیاسی و دروغپردازی های بی بی سی فارسی , برای آزادی و رهائی از یوغ جمهوری اسلامی

فراخوان گزارشگران: علیه ترفندهای سیاسی و دروغ پردازی های بی بی سی فارسی , برای آزادی و رهائی از یوغ جمهوری اسلامی – همراه با اسامی اولیه افراد و رسانه های آزااد http://gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=26447&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=94f4e92686104139cd2bfe5567f3e02e فراخوان گزارشگران: علیه ترفندهای سیاسی و دروغ پردازی های بی بی سی فارسی , برای آزادی و رهائی از یوغ جمهوری اسلامی […]

گزارشگران – تشکل سراسری کارگران, ضرورتی عینی یا اقدامی زودرس! گفتگو با مازیار مهرپور

از سلسله گفتگوهای گزارشگران با فعالین کارگری: تشکل سراسری کارگران, ضرورتی عینی یا اقدامی زودرس! گفتگو با مازیار مهرپورHOME