گروه پروسه – تئوری بحران، قانون گرایش نزولی نرخ سود، و پژوهش‌های مارکس در دهه‌ی هفتادِ قرن نوزدهم(۱۸۷۰) (میکاییل هاینریش) برگردانِ: نیکو پورورزان

گروه پروسه www.processgroup.org تئوری بحران، قانون گرایش نزولی نرخ سود، و پژوهش‌های مارکس در دهه‌ی هفتادِ قرن نوزدهم(۱۸۷۰) (میکاییل هاینریش)   برگردانِ: نیکو پورورزان توضیح مترجم:

روزبه آقاجری -گزاره‌هایی پراکنده درباره‌ی بازشناسیِ یک لیبرالِ واقعاًموجود

گروه پروسه www.processgroup.org گزاره‌هایی پراکنده درباره‌ی بازشناسیِ یک لیبرالِ واقعاًموجود روزبه آقاجری این گزاره‌ها هر چند پراکنده و نامنسجم به نظر می‌رسند اما در آن‌ها کوشش شده است به برخی دردنشان‌های تعیین‌کننده و متمایزکننده اشاره شود. تنها می‌ماند زبانِ طنزگونه‌ی آن که بیش از هر چیزِ دیگر به موضوعِ این گزاره‌ها بر می‌گردد: لیبرالیسمِ واقعاًموجود. […]

گروه پروسه – تحلیلِ ESP(حزبِ سوسیالیستِ زحمت‌کشانِ ترکیه) درباره‌ی تحولاتِ اخیرِ ترکیه برگردان: س. بهرنگ

    گروه پروسه www.processgroup.org تحلیلِ ESP(حزبِ سوسیالیستِ زحمت‌کشانِ ترکیه) درباره‌ی تحولاتِ اخیرِ ترکیه برگردان: س. بهرنگHOME