کیوان جاوید – «ای مرز پر گهر»

«ای مرز پر گهر» فقر و ثروت در خبرها آمده است «۲۰ درصد جمعیت {ایران}حاشیه نشینند!» و …« ۶٠ هزار تخت بیمارستانی در سراسر کشور کم داریم که برای رفع آن ٢۵ هزار میلیارد تومان

کیوان جاوید – از اوین تا اوین

از اوین تا اوین رحیمی در اوین محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به پنج سال و ٩١ روز حبس، پرداخت دو میلیارد و ٨۵٠ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم و

کیوان جاوید – ژورنال یک ساله شد

ژورنال یک ساله شد ژورنال روزانه

کیوان جاوید – جهان نشر از حسن روحانی تا استفان شاربونیه

جهان نشر از حسن روحانی تا استفان شاربونیه کتاب سوزان در ایران می گوید “نمی‌توان ۱۰۰ اصل برای ممیزی کتاب در ایران درست کنیم” بعد از ترور کاریکاتوریست های مجله شارلی، فورا موج عظیم انسانیت در چهار گوشه جهان چشم ها را خیره کرد. موجی که درهم تنیده شد و به یک صدا گفت من

کیوان جاوید -مردم فرانسه تابلوی نوفل لوشاتو را در تهران پایین کشیدند

مردم فرانسه تابلوی نوفل لوشاتو را در تهران پایین کشیدند تظاهرات میلیونی مردم فرانسه در دفاع از شارلی ابدو حمید انصاری، رئیس موسسه تنظیم و نشر آثار خمینی در مورد پایین کشیده شدن تابلوی خیابان نوفل لوشاتو در جریان “تظاهرات اعتراضی” هفته گذشته در تهران، گفت: منHOME