کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-دور تازه احضار و بازداشت فعالین کارگری در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر

َ دور تازه احضار و بازداشت فعالین کارگری در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری -به شکنجه کارگر زندانی محمد جراحی پایان دهید

به شکنجه کارگر زندانی محمد جراحی پایان دهید کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – در پاسخ به اطلاعیه “کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

در پاسخ به اطلاعیه “کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری اخیرا بیانیه ای از طرف کمیته دفاع ازفعالین کارگری مهاباد خطاب به کارگران و مردم آزادیخواه! در اعتراض به بیانیه مورخ ۰۲/۰۳/۹۴ کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری با عنوان “یوسف آبخرابات در […]

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری – شدت دستگیری ها نشان از اوج گیری نبرد طبقاتی است!!!

شدت دستگیری ها نشان از اوج گیری نبرد طبقاتی است!!! یکی از اسناد انکار ناپذیری که ثابت می کند تنها را ه کسب مطالبات کارگری اتحاد و همبستگی و متشکل شدن است دستگیری و زندانی کردن کارگران ، معلمان و فعالین جنبش های اجتماعی توسط دولت سرمایه داری ایران است ، جمهوری

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران – کارگر زنذانی محمد جراحی ازاد باید گردد

کارگر زنذانی محمد جراحی ازاد باید گردد در روزهای اخیر زندانبانان بنذ۸  با حضور  ناگهانی در بند زندانیان را از بند خارج میکنند .زندانیان نیز وقتی که علت را مپرسند باهجومونوهین ضرب شتم  نگهبانان روبرو میشوند.زندانیان نیز مقاومت میکنند.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری-نامه محمد جراحی به تمام کارگران، سازمانها و اتحادیه های کارگری سراسر دنیا

جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۲ ه‍.ش. نامه محمد جراحی به تمام کارگران، سازمانها و اتحادیه های کارگری سراسر دنیا به تمام کارگران، سازمانها و اتحادیه های کارگری سراسر دنیا همکاران، کارگران ایران و جهانHOME