بیانیه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری- در باره اعتراض ها و تظاهرات های خیابانی شهرهای ایران

بیانیه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در باره اعتراض ها و تظاهرات های خیابانی شهرهای ایران کارگران! زحمتکشان! مردم محروم و ستم دیده ایران!

اطلاعیه مشترک جند نهاد کارگری – محمود صالحی باید به فوریت  آزاد شود

محمود صالحی باید به فوریت  آزاد شود

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری –از دادخواهی رضا شهابی و آزادی بدون قید و شرط او از زندان پیگیرانه دفاع کنیم.

از دادخواهی رضا شهابی و آزادی بدون قید و شرط او از زندان پیگیرانه دفاع کنیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -دو خبر آزادی بهنام ابراهیم زاده و یک خبر کارگری

آزادی بهنام ابراهیم زاده را تبریک می گوییم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-دور تازه احضار و بازداشت فعالین کارگری در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر

َ دور تازه احضار و بازداشت فعالین کارگری در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری -به شکنجه کارگر زندانی محمد جراحی پایان دهید

به شکنجه کارگر زندانی محمد جراحی پایان دهید کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – در پاسخ به اطلاعیه “کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

در پاسخ به اطلاعیه “کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری اخیرا بیانیه ای از طرف کمیته دفاع ازفعالین کارگری مهاباد خطاب به کارگران و مردم آزادیخواه! در اعتراض به بیانیه مورخ ۰۲/۰۳/۹۴ کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری با عنوان “یوسف آبخرابات در […]

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری – شدت دستگیری ها نشان از اوج گیری نبرد طبقاتی است!!!

شدت دستگیری ها نشان از اوج گیری نبرد طبقاتی است!!! یکی از اسناد انکار ناپذیری که ثابت می کند تنها را ه کسب مطالبات کارگری اتحاد و همبستگی و متشکل شدن است دستگیری و زندانی کردن کارگران ، معلمان و فعالین جنبش های اجتماعی توسط دولت سرمایه داری ایران است ، جمهوری

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران – کارگر زنذانی محمد جراحی ازاد باید گردد

کارگر زنذانی محمد جراحی ازاد باید گردد در روزهای اخیر زندانبانان بنذ۸  با حضور  ناگهانی در بند زندانیان را از بند خارج میکنند .زندانیان نیز وقتی که علت را مپرسند باهجومونوهین ضرب شتم  نگهبانان روبرو میشوند.زندانیان نیز مقاومت میکنند.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری-نامه محمد جراحی به تمام کارگران، سازمانها و اتحادیه های کارگری سراسر دنیا

جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۲ ه‍.ش. نامه محمد جراحی به تمام کارگران، سازمانها و اتحادیه های کارگری سراسر دنیا به تمام کارگران، سازمانها و اتحادیه های کارگری سراسر دنیا همکاران، کارگران ایران و جهانHOME