کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری –ادامه اعتصاب کارگران شاغل وبازنشسته یشکر هفت تپه

ادامه اعتصاب کارگران شاغل وبازنشسته یشکر هفت تپه

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -گزارشی از تجمع تعدادی از اعضای تعاونی مسکن نهضت سوادآموزیسنندج

گزارشی از تجمع تعدادی از اعضای تعاونی مسکن نهضت سوادآموزیسنندج

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -کارگران بازنشسته نیشکرهفت تپه بخاطر مطالبات خود جاده بین المللی اندیمشک- اهواز رابستند!

کارگران بازنشسته نیشکرهفت تپه بخاطر مطالبات خود جاده بین المللی اندیمشک- اهواز رابستند!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – عمو ” حبیب ” از شرایط زندگی اش می گوید

گزارش دریافتی عمو ” حبیب ” از شرایط زندگی اش می گوید گفتگو با یک ” سبزی فروش ” شهرستان کامیاران در باره وضعیت کار و معیشت این کارگر

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -دو گزارش از اعتراضات کارگری

🔴 احضار و بازجویی از ” واحد سیده ” از اعضای کمیته هماهنگی مهاباد

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری- آخرین گزارش از وضعیت فعلی معدن زمستان_یورت

آخرین گزارش از وضعیت فعلی معدن زمستان_یورت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-بیانیه جمعی از کارگران و خانواده های کارگری سنندج در حمایت از قربانیان معدن زمستان یورت آزادشهر و یک خبر

بیانیه جمعی از کارگران و خانواده های کارگری سنندج در حمایت از قربانیان معدن زمستان یورت آزادشهر

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-اعتصاب ۶۰۰ کارگر نیشکر هفت تپه

اعتصاب ۶۰۰ کارگر نیشکر هفت تپه

فراخوان-کمپین کمک به خانواده های کشته شدگان معدن ذغال سنگ زمستان یورت

فراخوان کمپین کمک به خانواده های کشته شدگان معدن ذغال سنگ زمستان یورت

گزارشی از بندرانزلی-در سیستم سود محور، جان انسان کم ارزش تر از زباله است.

در سیستم سود محور، جان انسان کم ارزش تر از زباله است. گزارشی از بندرانزلیHOME