کمیته دفاع از مبارزات کارگران ایران-فنلاند -گرامی باد ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر

گرامی باد ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر میرویم که ادامه بحران اقتصادی سراسر جهان را همچنان تحت فشار و سیطره خود گرفته است. از یونان و اسپانیا گرفته تاکشورهایHOME