کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد- فردین میرکی فعال کارگری پس از سپری نمودن ٨ ماه حبس، از زندان مرکزی سنندج آزاد شد

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد اطلاعیه شماره ۶۶ کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده! فردین میرکی فعال کارگری ظهر روز چهارشنبه مورخ ۲۷ آبان ماه سال جاری پس از سپری نمودن ۸ ماه حبس، از زندان مرکزی سنندج آزادHOME