کمیته بین‌المللی علیه اعدام- دیدار با مسئولین سازمان عفو بین الملل در استکهلم در ارتباط با کمپین نجات سینا دهقان

کمیته بین‌المللی علیه اعدام- دیدار  با  مسئولین سازمان عفو بین الملل در استکهلم در ارتباط با کمپین نجات سینا دهقان

کمیته بین المللی علیه اعدام-خطاب به مردم دنیا کمک کنید سینا دهقان جوان ۲۱ ساله ایرانی از اعدام نجات پیدا کند

خطاب به مردم دنیا کمک کنید سینا دهقان جوان ۲۱ ساله ایرانی از اعدام نجات پیدا کند

کمیته بین المللی علیه اعدام-صحبتی با خانواده سینا دهقان

صحبتی با خانواده سینا دهقان

کمیته بین المللی علیه اعدام – سنندج به زندگی رای داد!

سنندج به زندگی رای داد!

کمیته بین المللی علیه اعدام -۴۵۰۰ نفر محکوم به اعدام در زندان های جمهوری اسلامی

۴۵۰۰ نفر محکوم به اعدام در زندان های جمهوری اسلامی  

کمیته بین‌المللی علیه اعدام – سه زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج به دار آویخته شدند

سه زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج به دار آویخته شدند دبیرخانه کمیته بین‌المللی علیه اعدام – سه زندانی که به مدت یک هفته در سلول انفرادی به سر می بردند، سحرگاه امروز به دار آویخته شدند.

کمیته بین‌المللی علیه اعدام – در ندامتگاه مرکزی کرج چند نفر در سلول انفرادی هستند و دهها نفر نگران اعدام شدن! اسامی ۵۰ زندانی محکوم به اعدام در این زندان!

در ندامتگاه مرکزی کرج چند نفر در سلول انفرادی هستند و دهها نفر نگران اعدام شدن! اسامی ۵۰ زندانی محکوم به اعدام در این زندان! ماشین اعدام جمهوری اسلامی هر روز می‌کشد و محکومین به اعدام در وحشت شبانه روزی بسر می‌برند!

کمیته بین المللی علیه اعدام – شنبه ۲۵ آوریل۵ اردیبهشت روز جهانی اعتراض به اعدامها در ایران تظاهرات در مرکز شهر کلن آلمان

شنبه ۲۵ آوریل۵ اردیبهشت روز جهانی اعتراض به اعدامها در ایران تظاهرات در مرکز شهر کلن آلمان در اعتراض به اعدام حداقل ۸۵ نفر در ده روز گذشته

کمیته بین المللی علیه اعدام – اگر فرزندانمان را بکشید خودسوزی خواهیم کرد! مادران اعدامی ها با بطری های بنزین در مقابل زندان رجایی شهر!

کمیته بین المللی علیه اعدام – اگر فرزندانمان را بکشید خودسوزی خواهیم کرد! مادران اعدامی ها با بطری های بنزین در مقابل زندان رجایی شهر! کرج میدان یک نبرد بزرگ برای نجات جان دهها محکوم به اعدام است. مادرانی که به آنها گفته اند چند دقیقه با فرزند دلبندتان حرف بزنید و سپس آماده شنیدن […]

کمیته بین المللی علیه اعدام – فضای متشنج در زندان مرکزی کرج و رجایی شهر، ارتباطات با خارج از زندان بسیار سخت است و خبر از اعتراض دسته جمعی زندانیان علیه اعدامها میرسد

فضای متشنج در زندان مرکزی کرج و رجایی شهر، ارتباطات با خارج از زندان بسیار سخت است و خبر از اعتراض دسته جمعی زندانیان علیه اعدامها میرسد چند ده نفر را تهدید کرده اند که بزودی اعدام میکنند. لیست اول جوانانی را که میخواهند اعدام کنند، از جمله کسانی هستند که قبلا در مقابل اعدامهای […]HOME