کمیته بین المللی علیه اعدام – سنندج به زندگی رای داد!

سنندج به زندگی رای داد!

کمیته بین المللی علیه اعدام -۴۵۰۰ نفر محکوم به اعدام در زندان های جمهوری اسلامی

۴۵۰۰ نفر محکوم به اعدام در زندان های جمهوری اسلامی  

کمیته بین‌المللی علیه اعدام – سه زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج به دار آویخته شدند

سه زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج به دار آویخته شدند دبیرخانه کمیته بین‌المللی علیه اعدام – سه زندانی که به مدت یک هفته در سلول انفرادی به سر می بردند، سحرگاه امروز به دار آویخته شدند.

کمیته بین‌المللی علیه اعدام – در ندامتگاه مرکزی کرج چند نفر در سلول انفرادی هستند و دهها نفر نگران اعدام شدن! اسامی ۵۰ زندانی محکوم به اعدام در این زندان!

در ندامتگاه مرکزی کرج چند نفر در سلول انفرادی هستند و دهها نفر نگران اعدام شدن! اسامی ۵۰ زندانی محکوم به اعدام در این زندان! ماشین اعدام جمهوری اسلامی هر روز می‌کشد و محکومین به اعدام در وحشت شبانه روزی بسر می‌برند!

کمیته بین المللی علیه اعدام – شنبه ۲۵ آوریل۵ اردیبهشت روز جهانی اعتراض به اعدامها در ایران تظاهرات در مرکز شهر کلن آلمان

شنبه ۲۵ آوریل۵ اردیبهشت روز جهانی اعتراض به اعدامها در ایران تظاهرات در مرکز شهر کلن آلمان در اعتراض به اعدام حداقل ۸۵ نفر در ده روز گذشته

کمیته بین المللی علیه اعدام – اگر فرزندانمان را بکشید خودسوزی خواهیم کرد! مادران اعدامی ها با بطری های بنزین در مقابل زندان رجایی شهر!

کمیته بین المللی علیه اعدام – اگر فرزندانمان را بکشید خودسوزی خواهیم کرد! مادران اعدامی ها با بطری های بنزین در مقابل زندان رجایی شهر! کرج میدان یک نبرد بزرگ برای نجات جان دهها محکوم به اعدام است. مادرانی که به آنها گفته اند چند دقیقه با فرزند دلبندتان حرف بزنید و سپس آماده شنیدن […]

کمیته بین المللی علیه اعدام – فضای متشنج در زندان مرکزی کرج و رجایی شهر، ارتباطات با خارج از زندان بسیار سخت است و خبر از اعتراض دسته جمعی زندانیان علیه اعدامها میرسد

فضای متشنج در زندان مرکزی کرج و رجایی شهر، ارتباطات با خارج از زندان بسیار سخت است و خبر از اعتراض دسته جمعی زندانیان علیه اعدامها میرسد چند ده نفر را تهدید کرده اند که بزودی اعدام میکنند. لیست اول جوانانی را که میخواهند اعدام کنند، از جمله کسانی هستند که قبلا در مقابل اعدامهای […]

کمیته بین‌المللی علیه اعدام -نامه حامد احمدی زندانی محکوم به اعدامی که فردا صبح اعدام می‌شود

http://icae-iran.com/1393/12/6634/ ۴۵ بار مردن/ نامه حامد احمدی زندانی محکوم به اعدامی که فردا صبح اعدام می‌شود! طبق آخرین گزارش رسیده به کمیته بین‌المللی علیه اعدام صبح امروز ۱۲ اسفندماه ۲۰۰ مأمور گارد ویژه به سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج یورش بردند. این سالن مخصوص زندانیان اهل سنت است. پس از بازرسی بدنی زندانیان شش […]

کمیته بین المللی علیه اعدام – نامه زانیار مرادی از زندان رجایی شهر به مناسبت فرا رسیدن سال نو میلادی … دولت روحانی می‌خواهد هیمن مصطفایی را بکشد!

کمیته بین المللی علیه اعدام نامه زانیار مرادی از زندان رجایی شهر به مناسبت فرا رسیدن سال نو میلادی

کمیته بین‌المللی علیه اعدام -۱۲ نفر جهت اجرای حکم اعدام در زندان‌های مختلف ایران به سلول انفرادی منتقل شدند

۱۲ نفر جهت اجرای حکم اعدام در زندان‌های مختلف ایران به سلول انفرادی منتقل شدند در مقابل موج اعدام در ایران بایستیم امروز ۱۲ نفر را در زندان‌های مختلف ایران جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند. این ۱۲ نفر را می‌خواهند فردا اعدام کنند. ۷ نفر را در زندان قزل‌حصار به بندهای […]HOME