کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران-پرونده رامین حسین‌پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام و پروژه مجازات عمومی شهروندان

پرونده رامین حسین‌پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام و پروژه مجازات عمومی شهروندان

کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران-در همبستگی با ربابه رضایی و در حمایت از آزادی رضا شهابی

در همبستگی با ربابه رضایی و در حمایت از آزادی رضا شهابی کارگران و مردم آزادی‌خواه!

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی-رامین حسین پناهی بعد از نه روز به اعتصاب غذای خود پایان داد

رامین حسین پناهی بعد از نه روز به اعتصاب غذای خود پایان داد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی – شکنجه شدید و کشیدن ناخن های افشین حسین پناهی در اداره اطلاعات سنندج

شکنجه شدید و کشیدن ناخن های افشین حسین پناهی در اداره اطلاعات سنندج

کارگران علیه حکم بربریت شلاق و دستگیری ها…کمپین برای آزادی کارگران زندانی-نامه ای اضطراری به نهادهای کارگری و انساندوست در سراسر جهان

نامه ای اضطراری به نهادهای کارگری و انساندوست در سراسر جهان

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی – اخباری از زندانهای رژیم اسلامی

تداوم اعتصاب غذا، بیهوشی و انتقال سعید شیرزاد به بیمارستان‎ «سعید شیرزاد» ۲۷ ساله و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج ، که پیش تردرروز چهارشنبه ۱۷ آذرماه با دوختن لب های خود در اعتراض به فقدان امنیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و وضعیت زندانیان بیمار در ایران دست […]

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی- اخباری از زندانهای رژیم اسلامی

انتقال آرش صادقی به بهداری زندان‎

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی- اخباری از زندانهای رژیم اسلامی

حسین صادقی : اعترافات منتسب داده شده به فرزندم آرش کذب است / انتقال این زندانی به بهداری‎

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی-دو خبر از زندانهای رژیم اسلامی

اولین مرخصی کاظمینی بروجردی در آستانه یازدهمین سال از حبس‎

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی-گزارشی از تجمع مقابل زندان اوین در حمایت از آرش صادقی و سایر زندانیان اعتصابی / تصویری‎

گزارشی از تجمع مقابل زندان اوین در حمایت از آرش صادقی و سایر زندانیان اعتصابی / تصویری‎HOME