کارگران علیه حکم بربریت شلاق و دستگیری ها…کمپین برای آزادی کارگران زندانی-نامه ای اضطراری به نهادهای کارگری و انساندوست در سراسر جهان

نامه ای اضطراری به نهادهای کارگری و انساندوست در سراسر جهان

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی – اخباری از زندانهای رژیم اسلامی

تداوم اعتصاب غذا، بیهوشی و انتقال سعید شیرزاد به بیمارستان‎ «سعید شیرزاد» ۲۷ ساله و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج ، که پیش تردرروز چهارشنبه ۱۷ آذرماه با دوختن لب های خود در اعتراض به فقدان امنیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و وضعیت زندانیان بیمار در ایران دست […]

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی- اخباری از زندانهای رژیم اسلامی

انتقال آرش صادقی به بهداری زندان‎

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی- اخباری از زندانهای رژیم اسلامی

حسین صادقی : اعترافات منتسب داده شده به فرزندم آرش کذب است / انتقال این زندانی به بهداری‎

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی-دو خبر از زندانهای رژیم اسلامی

اولین مرخصی کاظمینی بروجردی در آستانه یازدهمین سال از حبس‎

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی-گزارشی از تجمع مقابل زندان اوین در حمایت از آرش صادقی و سایر زندانیان اعتصابی / تصویری‎

گزارشی از تجمع مقابل زندان اوین در حمایت از آرش صادقی و سایر زندانیان اعتصابی / تصویری‎

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی- چند خبر از زندانهای رژیم اسلامی

تداوم اعتصاب غذا، بی هوشی های مکرر و ممانعت از اعزام علی شریعتی به بیمارستان‎

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی- شصت و هشتمین روز از اعتصاب غذا / گزارشی از آخرین وضعیت آرش صادقی‎

شصت و هشتمین روز از اعتصاب غذا / گزارشی از آخرین وضعیت آرش صادقی‎

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی- چند خبر

     مرتضی مرادپور آزاد شد‎

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی- جند خبر از زندانهای رژیم اسلامی

احضار اعضای خانواده آتنا دائمی به دادسرای اوین‎HOME