کمپین برای آزادی کارگران زندانی-وضعیت رضا شهابی نگران کننده است تشدید احضار فعالین کارگری و اجتماعی در سنندج

وضعیت رضا شهابی نگران کننده است تشدید احضار فعالین کارگری و اجتماعی در سنندج رضا شهابی باید فورا آزاد شود، احضارها باید فورا متوقف شوند

کمپین برای آزادی کارگران زندانی-تاریخ آزادی رضا شهابی در هجدهم دیماه ٩۶ ثبت شده است

تاریخ آزادی رضا شهابی در هجدهم دیماه ٩۶ ثبت شده است رضا شهابی باید فورا آزاد شود

کمپین برای آزادی کارگران زندانی-گزارشی از کمپینی گسترده در محکومیت دستگیری محمود صالحی

گزارشی از کمپینی گسترده در محکومیت دستگیری محمود صالحی محمود صالحی آزاد باید گردد

کمپین برای آزادی کارگران زندانی-محمود صالحی دستگیر شد،آخرین اخبار از معلمان زندانی،آخرین اخبار از وضعیت رضا شهابی، فشار بر روی جعفر عظیم زاده برای بازگرداندن وی به زندان

محمود صالحی دستگیر شد آخرین اخبار از معلمان زندانی آخرین اخبار از وضعیت رضا شهابی فشار بر روی جعفر عظیم زاده برای بازگرداندن وی به زندان

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی-احتمال اعدام مخفی رامین حسین پناهی وجود دارد

احتمال اعدام مخفی رامین حسین پناهی وجود دارد

کمپین برای آزادی کارگران زندانی-آخرین خبر ها از کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات

آخرین خبر ها از کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات

کمپین برای آزادی کارگران زندانی-طنین شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد در مقابل مجلس  اسلامی تجمع اعتراضی در مقابل مجلس اسلامی در حمایت از رضا شهابی

طنین شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد در مقابل مجلس  اسلامی تجمع اعتراضی در مقابل مجلس اسلامی در حمایت از رضا شهابی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی-حکم شلاق برای شاپور احسانی راد توحش و گستاخی است

حکم شلاق برای شاپور احسانی راد توحش و گستاخی است

کمپین برای آزادی کارگران زندانی-بهنام ابراهیم زاده آزاد شد

بهنام ابراهیم زاده آزاد شد  

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی-حمایت سازمان ‘فریدوم ناو’ از بهنام ابراهیم زاده در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل

حمایت سازمان ‘فریدوم ناو’ از بهنام ابراهیم زاده در نشست شورای حقوق بشر سازمان مللHOME