کریم نوری -“دیپلماسی فرهنگی” رژیم را در هم می شکنیم! اعتراض به پخش فیلم “محمد” در سینمای سوئد

“دیپلماسی فرهنگی” رژیم را در هم می شکنیم! اعتراض به پخش فیلم “محمد” در سینمای سوئد   کریم نوری

کریم نوری – ممنوعیت ازدواج اجباری یک قدم به پیش!

ممنوعیت ازدواج اجباری یک قدم به پیش! کریم نوری بر اساس گزارشهای آماری ۱۴ میلیون دختر زیر ۱۸ سال هر ساله وادار به ازدواج میشوند. سازمان ملل اعتقاد دارد که ۱۴۰میلیون کودک دختر تا سال ۲۰۲۰ وادار به ازدواجHOME