کارگر کمونیست-تشکل کارگری امر خود کارگران است سئوال “کارگر کمونیست” از کاظم نیکخواه

تشکل کارگری امر خود کارگران است سئوال “کارگر کمونیست” از کاظم نیکخواه

کاظم نیکخواه -اصلاحیه قانون کار: هم تعرض و هم وحشت ازکارگران

کاظم نیکخواه اصلاحیه قانون کار: هم تعرض و هم وحشت ازکارگران

سوال از کاظم نیکخواه – شاخص تعیین دستمزد چیست؟

شاخص تعیین دستمزد چیست؟ سوال از کاظم نیکخواه نسان نودینیان: بانک مرکزی نرخ تورم شهریور را ۱/۱۵ درصد اعلام کرد. در دولتهای جمهوری اسلامی با نزدیک شدن به دوره تعیین نرخ

نسان نودینیان – یونان به کجا میرود؟ سوال از کاظم نیکخواه

یونان به کجا میرود؟ سوال از کاظم نیکخواه نسان نودینیان: گفتمان گسست از “اروپای ریاضتی” یک موضوع داغ در کشورهای مختلف اروپایی است. این بویژه مساله ای است که در یونان مدتهاست روی میز است. اوضاع سیاسی یونان برای اروپا اهمیت دارد. آلکسیس سیپراس، نخست وزیر پیشین یونان درانتخابات ٢٠

کاظم نیکخواه – گاری حکومت در سنگلاخ و سربالایی

گاری حکومت در سنگلاخ و سربالایی کلاغ پر نزاعی در محافل حکومتی در ایران در مورد ممنوعیت تصویری و خبری خاتمی به جریان افتاده است. موضوع اینست که اژه ای سخنگوی قوه قضائیه گفته است که

نگاه روز – در درباره ترور رهبر القاعده در یمن با کاظم نیکخواه

نگاه روز  – در درباره ترور رهبر القاعده در یمن با کاظم نیکخواه

کاظم نیکخواه – یک هفته زندگی با شادی و امید در یونان

یک هفته زندگی با شادی و امید در یونان

کاظم نیکخواه – مخمصه “کانون دفاع از حقوق کارگر”

مخمصه “کانون دفاع از حقوق کارگر” کاظم نیکخواه کانون دفاع از حقوق کارگر نوشته ای در پاسخ به نوشته قبلی من (“کانون دفاع” از کدام سیاست و طبقه؟) به لیستش ارسال کرده است. این نوشته تحت عنوان “وقتی نیکخواه سربازان

کاظم نیکخواه -در حاشیه پیام ٢٢ بهمن رضا پهلوی

در حاشیه پیام ٢٢ بهمن رضا پهلوی انترناسیونال ۵۴۴ کاظم نیکخواه رضا پهلوی در پیام خود به مناسبت ٢٢ بهمن جناح بندی های درون حکومت را یک نوع بند و بست و توطئه خود رژیم خواند. او در این پیام از جمله چنین گفته است: “در حالیکهHOME