کیوان جاوید – یک میلیارد و دویست میلیون تومان و ۱۷۰ راس نماینده مجلس

یک میلیارد و دویست میلیون تومان و ۱۷۰ راس نماینده مجلس فساد مالی

کیوان جاوید – اسلامیست های جنایتکار باد میکارند اما توفان درو می کنند!

اسلامیست های جنایتکار باد میکارند اما توفان درو می کنند! استفان شاربونیه حمله جنایتکارانه اسلامیست های جانی به دفتر مجله شارلی ابدو در فرانسه و کشتار ۱۲ نفر موج وسیعی از انزجار و اعتراض علیه این جانیان برانگیخته است. دهها هزار نفر در فرانسه به خیابان آمدند و یاد قهرمان آزادی خود- استفان شاربونیه – […]

کیوان جاوید – نانوائی ارزان فروش پلمب شد

نانوائی ارزان فروش پلمب شد گرانی نان به گزارش ایرنا، یک نانوایی در منطقه خیرآباد شهرستان ورامین به‌دلیل فروختن نان با قیمتی کمتر از نرخ مصوب، توسط کارگروه آرد و نان ورامین پلمب و

ژورنال دوشنبه ۲۴ آذر ١٣۹٣ ـ ١۵ دسامبر ۲۰١۴

  دوشنبه ۲۴ آذر ١٣۹٣ ـ ١۵ دسامبر ۲۰١۴ گاری نظام در سراشیبی سقوط “شکر خدا” بی خدایان هم تعطیل شدند! شهروندان افغان و کودک ستیزی نظام جمهوری اسلامی “سنوات پیشنهادی” توهین سخیف به شعور اکثریت مردم ایرانHOME