اکتبر-مصاحبه با پروین کابلی در مورد پدیده کودک آزادی

مصاحبه اکتبر با پروین کابلی در مورد پدیده کودک آزادی

پروین کابلی -رای زنان سرنگونی جمهوری اسلامی است.

رای زنان سرنگونی جمهوری اسلامی است. پروین کابلی

مصاحبه سازمانده کمونیست با پروین کابلی- امر رهایی زنان را باید بیش از پیش به امر جامعه تبدیل نمود.

امر رهایی زنان را باید بیش از پیش به امر جامعه تبدیل نمود. مصاحبه سازمانده کمونیست با پروین کابلی  

پروین کابلی -به مناسبت ۲۵ نوامبرزنان ایزدی شایسته بیشترین حمایت و پشتیبانی هستند

به مناسبت ۲۵ نوامبر زنان ایزدی شایسته بیشترین حمایت و پشتیبانی هستند پروین کابلی

پروین کابلی – طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی یا چهره دیگری از نژاد پرستی در ایران!

طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی یا چهره دیگری از نژاد پرستی در ایران! پروین کابلی جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن نمونه ای کامل از یک حکومت ضد انسانی با تمایلات نژاد پرستانه است. حکومتی که اساسا قوانین

مصاحبه اکتبر – اخیرا موضوع حجاب کودکان بار دیگر به جدلی در جامعه سوئد تبدیل شده جریان چیست؟

اکتبر : اخیرا موضوع حجاب کودکان بار دیگر به جدلی در جامعه سوئد تبدیل شده جریان چیست؟ پروین کابلی : حجاب کودکان در سالهای قبل همیشه یک نقطه حمله ی ما به اسلام سیاسی و اسلامیزه کردن جامعه بوده است. این بحث

گفتگو – موقعیت زنان در گتوهای اسلامی اروپا گفتگو با پروین کابلی

موقعیت زنان در گتوهای اسلامی اروپا گفتگو با پروین کابلی کمونیست: اخیرا و مجددا بحثهای قدیمی راجع به حقوق و موقعیت زنان و کودکان در محیطهای اسلامی در سوئد باز شده است. سوال و یا سوالات اصلی مورد بحث کدامند؟

پروین کابلی – آپارتاید جنسی قربانی میگیرد فریناز، فرخنده، ریحانه، عاطفه

آپارتاید جنسی قربانی میگیرد فریناز، فرخنده، ریحانه، عاطفه پروین کابلی آیا فریناز اگر زنده میماند به سرنوشت ریحانه جباری و یا فرخنده دچار نمیشد؟ طبق خبر معاون استانداری قرار بوده است که “متهم از فریناز خواستگاری کند.” جمهوری اسلامی اکنون برای کتمان جنایت همدستان خود باید بهانه های مختلف را علم کند تا بغیر از […]

مصاحبه سازمانده کمونیست با پروین کابلی – امر رهایی زنان را باید بیش از پیش به امر جامعه تبدیل نمود.

امر رهایی زنان را باید بیش از پیش به امر جامعه تبدیل نمود. مصاحبه سازمانده کمونیست با پروین کابلی سازمانده کمونیست: نفس ستمکشی زن اختراع سرمایه داری نیست و پیشینه قدیمی تری دارد، اما علت ماندگاری این شکل شنیع ستمکشی در سرمایه داری

پروین کابلی – ایستاده میمیریم ! در سوک رفیقم که در قاهره جان باخت

ایستاده میمیریم ! در سوک رفیقم که در قاهره جان باخت پروین کابلی دو روز است دارم فکر میکنم، دو روز است تصویرش از ذهنم نمی رود، می خوابم با من است. نمیشناختمش، نمیدانم چگونه زیست، نوشته اند آکتویست سوسیالیست بود، برایHOME