پروین احمدزادە – عملکرد وزارت بهداشت در رابطه با جمعیت در جمهوری اسلامی

عملکرد وزارت بهداشت در رابطه با جمعیت در جمهوری اسلامی پروین احمدزادە در طی ۲۱ سالی که شاهد برنامه های وزارت بهداشت به عنوان یک کارشناس مسائل بهداشتی بوده ام، سیاست این وزارتخانه نه در جهت سلامت جامعه بلکه در جهت اجرای

پروین احمدزاده -کودکان قربانی ایدئولژی اسلامی

کودکان قربانی ایدئولژی اسلامی پروین احمدزاده ۱۸ابان ماه ۱۳۹۲ برابر با ۸ ماه محرم است، جایی مهمان هستم. کودک کلاس دوم دبستان در مسابقه نقاشی از او خواسته اند تا نقاشی در رابطه با مراسم عاشورا بکشد از او سوال می کنند او می گوید می خواهم امام حسین را سوار براسب وقتی تیر خورده

پروین احمد زاده – حکومت اسلامی تجاوز به کودکان را قانونی کرد!

پروین احمدزاده: حکومت اسلامی تجاوز به کودکان را قانونی کرد! یکی از مشخصات جامعه نابرابر ایران وجود جمعیت بالایی از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست است! دولت مردان اسلامی وقتی به فکر و چاره جویی برای این جمعیت بی سرپناه می افتند اول در فکر چاره جوی چگونگی تجاوز جنسی به آنها هستند.HOME