پروانه وزیری – تجاوز نظام سرمایه به حقوق زنان در هند

تجاوز نظام سرمایه به حقوق زنان در هند پروانه وزیری کشور هند با جمعیت ۱میلیارد و۲۱۰میلیون نفر در اقتصاد جهانی در رتبه چهارم قرار دارد و تحلیلگران پیش بینی می کنند که درسال ۲۰۲۰ به سومین کشورصنعتی در جهان تبدیل

پروانه وزیری -در تب اشتیاق برای دیدن فوتبال جام جهانی، باز هم این کارگرانند که می سوزند!

در تب اشتیاق برای دیدن فوتبال جام جهانی، باز هم این کارگرانند که می سوزند! پروانه وزیری دوم دسامبر ۲۰۱۰، فدراسیون جهانی فوتبال – فیفا روسیه و قطر را میزبانان سال ۲۰۲۲و ۲۰۱۸ معرفی کرد. قطر با پرداخت سه میلیون پوند رشوه به فیفا، به نقل ازبنگاهHOME