پارمیس ایرانی -محمد قراگوزلو و آزمون آی . کیوی خواننده

پارمیس ایرانی محمد قراگوزلو و آزمون آی . کیوی خواننده نقدی بر مواضع سیاسی محمد قراگوزلو ٣.قراگوزلو رو در روی دو جنبش یک: واکنش خودخواهانه و استبدادمآبانه – و در عین حال از موضع ضعف – قراگوزلو به نوشته های من در نقد مواضع سیاسی او، در نوع خود بدیع و نیز نشان دهنده به […]

پارمیس ایرانی -محمد قراگوزلو و آزمون آی . کیوی خواننده ٢.همه علیه یکی، یکی علیه همه

پارمیس ایرانی محمد قراگوزلو و آزمون آی . کیوی خواننده ٢.همه علیه یکی، یکی علیه همه یک: گفته اند، دوستان در روزهای گرفتاری شناخته میشوند، و باید اضافه کرد، دشمنان دوست نما هم.

پارمیس ایرانی احمدی نژاد : گزینه بد یا بدتر ؟

پارمیس ایرانی احمدی نژاد : گزینه بد یا بدتر ؟ جمهوری اسلامی از همان ابتدای قدرت گیری دو چیز را بر مردم تحمیل نمود . در اقتصاد ، گرانی و فقر را ، و در سیاست ، انتخاب یکی از دو گزینه بد یا بدتر را . برای پیشبرد این سیاست دوگانه ، راهی جز […]HOME