استکهلم: جلسه پاتوق امروز بمناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام و در مورد جنیش دادخواهی

استکهلم- جلسه پاتوق امروز بمناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام و در مورد جنیش دادخواهی

پاتوق استکهلم: محل گپ و گفتگوى سیاسى٬ اجتماعى و فرهنگى. برنامه این هفته جمعه ۲ اکتبر نه به عادی سازی حجاب در جامعه

پاتوق استکهلم: محل گپ و گفتگوى سیاسى٬ اجتماعى و فرهنگى. برنامه این هفته جمعه ۲ اکتبر نه به عادی سازی حجاب در جامعه

پاتوق استکهلم – تحولات امروزجامعه عراق وحضور مردم

هرجمعه ساعت ۶ بعدازظهر محل دیدار دوستان و آشنایى با دوستان جدید

جلسه ۴ سپتامبر پاتوق شهر استکهلم‎ -اوضاع ترکیه در دل تحولات منطقه خاورمیانه

جلسه ۴ سپتامبر پاتوق شهر استکهلم‎ -اوضاع ترکیه در دل تحولات منطقه خاورمیانه

پاتوق استهکلم – جمعه ۲۲ ماه می سرمایه گذشته، حال و آیند

هرجمعه ساعت ۶ بعدازظهر محل دیدار دوستان و آشنایى با دوستان جدید

پاتوق استکهلم- برنامه این هفته جمعه۶ فوریه ۲۰۱۵شاهو پیرخضرانیان به یاد آسترید لیندگرین

هرجمعه ساعت ۶ بعدازظهر محل دیدار دوستان و آشنایى با دوستان جدید محل گپ و گفتگوى سیاسى٬ اجتماعى و فرهنگى

پاتوق استکهلم- شبی شاد و بیادماندنی با موزیک،دنس،

هرجمعه ساعت ۶ بعدازظهر محل دیدار دوستان و آشنایى با دوستان جدید محل گپ و گفتگوى سیاسى٬ اجتماعى و فرهنگى برنامه این هفته جمعه ۳۰ ژانویه

پاتوق استکهلم – جمعه ۲۳ ژانویه ، درباره عکس برهنه گلشیفته فراه

پاتوق استکهلم – جمعه ۲۳ ژانویه ، درباره عکس برهنه گلشیفته فراه

پاتوق استهکلم – جمعه ۱۶ ژانویه وضعیت مهاجرین و پناهندگان افغانستانی در ایران

پاتوق استکهلم – اروپا قهوه ای رنگ نیست، رنگارنگ است! یک ارزیابی مختصر، پیرامون رشد جنبش نژاد پرستی و راسیستی در اروپا ! ارائه دهنده : هوشیار سروش

اروپا قهوه ای رنگ نیست، رنگارنگ است! یک ارزیابی مختصر، پیرامون رشد جنبش نژاد پرستی و راسیستی در اروپا !HOME