وبلاگ کارگران نیروگاه های ایرانوبلاگ کارگران نیروگاه های ایران

به بهانه درد دل همکارمان در نیروگاه دماوند یکی از همکاران نیروگاهی مان در نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند در قسمت نظرات مطلب ” کارگران قطعات توربین شهریار را تنها نگذاریم ” درد دل اش را نوشته است. این همکار به نکات بسیاری اشاره کرده است از جمله : خصوصی سازی، مدیریت غلط و نابلد، بنیاد […]HOME