هیرش مجیدنیا-استفاده از کودکان در جنگ سوریه توسط حکومت اسلامی ایران:

استفاده از کودکان در جنگ سوریه توسط حکومت اسلامی ایران:

هیرش مجید نیا -از مه ۱۹۶۸ تا مه ۲۰۱۶ پاریس

از مه ۱۹۶۸ تا مه ۲۰۱۶ پاریس

هیرش مجید نیا -صدا و سیمای رژیم اسلامی، بازنمایی توحش و زن ستیزی

صدا و سیمای رژیم اسلامی، بازنمایی توحش و زن ستیزی هیرش مجید نیا 

هیرش مجید نیا-اول ماه مه و تجارب ارزنده فعالین کارگری در کردستان

اول ماه مه  و تجارب ارزنده فعالین کارگری در کردستان سنت برگزاری مراسمهای  مستقل اول ماه مه، سنتی جا افتاده و استخوان دار در ایران و کردستان میباشد. قریب به چهار دهه است که فعالین کارگری، زنان آزادیخواه و چپ، با وجود تمامی مشکلات و معضلات پیشا روی جنبش کارگری، برگزاری مراسم اول ماه مه […]

هیرش مجید نیا -روند پناهجویی، هراس ها و امیدها:

روند پناهجویی، هراس ها و امیدها:

هیرش مجید نیا -اهداف فاشیسم اسلامی اردوغان، در تعرض به مردم کردستان ترکیه:

اهداف فاشیسم اسلامی اردوغان، در تعرض به مردم کردستان ترکیه:HOME