پاتوق شهر استکهلم – موضوع: در مورد اسید پاشی به زنان در اصفهان سخنران: ماریا رشیدی

 پاتوق شهر استکهلم هرجمعه ساعت ۷ عصر محل دیدار دوستان و آشنایى با دوستان جدید محل گپ و گفتگوى سیاسى٬ اجتماعى و فرهنگى   برنامه این هفته، جمعه ۲۴ اکتبر ۲۰۱۴ ساعت ۷عصر: موضوع: در مورد اسید پاشی به زنان در اصفهان سخنران: ماریا رشیدی با شرکت خود در پاتوق محیطی گرمتر، صمیمانه تر و پربارتر ایجاد کنید. […]

پاتوق استکهلم- موضوع: طرح جامع جمعیت و تعالی خانوادهارائه دهنده: مهین علیپور

هرجمعه ساعت ۶ بعدازظهر محل دیدار دوستان و آشنایى با دوستان جدید محل گپ و گفتگوى سیاسى٬ اجتماعى و فرهنگى

پاتوق استهکلم -موضوع: زمانیکه فرزندم را خریدم! ارائه دهنده: ترانه افشار

هرجمعه ساعت ۶ بعدازظهر محل دیدار دوستان و آشنایى با دوستان جدید محل گپ و گفتگوى سیاسى٬ اجتماعى و فرهنگى

برنامه این هفته: جمعه ۲۹ نوامبر۲۰۱۳-پاتوق استهکلم

      هرجمعه ساعت ۶ بعدازظهر محل دیدار دوستان و آشنایى با دوستان جدید محل گپ و گفتگوى سیاسى٬ اجتماعى و فرهنگى برنامه این هفته: جمعه ۲۹ نوامبر۲۰۱۳

هوشیار سروش – پاتوق این هفته استکهلم

پاتوق این هفته استکهلم نمایش یک تئاتر است بنام ازدواج با پدر خوانده که بر اساس ماده جدید مصوبه مجلس در ایران منبعد ازدواج پدر خوانده با کودکانی که سرپرستی انان از جانب یک خانواده قبول میشود صورت خواهد گرفت. در این تئاتر مهین علی پور بهمراه دوستان دیگر یک نمایش جالب و دیدنی از […]

پاتوق استهکلم – مراسم سالگرد حزب کمونیست کارگری ایران

 

برنامه این هفته پاتوق استکهلم – گرامیداشت سالگرد انقلاب اکتبر

برنامه این هفته پاتوق استکهلم طبق روال معمول ابتدا جلسه فدراسیون سراسری پناندگان ایرانی از ساعت ۶-۷ بعد ازظهر درمحل همین لوکال انجام میشود. سپس برنامه دیگر این هفته پاتوق که اختصاص دارد به گرامیداشت سالگرد انقلاب اکتبر انجام میشود.

پاتوق استهکلم – پانل در رابطه با هفته علیه اعدام

  جمعه همین هفته در پاتوق جلسه ای /یک پانل/ با شرکت ۵ نفر از مبارزین راه آزادی ۳ نفر افراد حضوری و دو نفر از طریق اسکایپ تشکیل خواهد شد.

  پاتوق هر جمعه بعدازظهر در شهر استکهلم

پاتوق استکهلم -به مناسبت روزجهانی کودک و بزرگداشت این روز

      هرجمعه ساعت ۶ بعدازظهر محل دیدار دوستان و آشنایى با دوستان جدید محل گپ و گفتگوى سیاسى٬ اجتماعى و فرهنگى برنامه این هفته پاتوق استکهلم: جمعه ۴ اکتبر ۲۰۱۳ این هفته بروال معمول از ساعت ۶-۷ برنامه همبستگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی خواهد بود. برنامه بعدی ما بمناسبت روزجهانی کودک و بزرگداشت […]HOME