هه ساره ابراهیمی- داعیه کنشگران حقوق زنان و تصویب قوانین ضد زن در مجلس نهم

هه ساره ابراهیمی- داعیه کنشگران حقوق زنان و تصویب قوانین ضد زن در مجلس نهم در شرایط کنونی ایران بر اساس آنچه که تا کنون به وقوع پیوسته موضوعی که همیشه صحبت بر سر آن عمومیت داشته مساله حقوق زنان است که از طرف طیف های مختلف فکری مطرح شده است. در حال حاضر با […]

هه ساره ابراهیمی – سرمایه داری و مسئله تن فروشی!

سرمایه داری و مسئله تن فروشی! هه ساره ابراهیمی امروزه با انواع و اقسام مقولاتی برخورد می کنیم که غیر از آنچه که می نمایاند موجودیت دارد و در شرایط کنونی که سرمایه و سرمایه داری در دنیای امروز حکمرانی می کند همه چیز آنطور که باید و شاید به طور آشکار به وضوح دیده […]HOME