هلمت احمدیان-اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی هلمت احمدیان

هلمت احمدیان-تاثیر مرگ رفسنجانی بر ستیز باندهای رژیم

تاثیر مرگ رفسنجانی بر ستیز باندهای رژیم هلمت احمدیان

هلمت احمدیان -تاکید روی چند نکته در حاشیه بزرگداشت اول ماه مه

تاکید روی چند نکته در حاشیه بزرگداشت اول ماه مه هلمت احمدیان بزرگداشت اول ماه مه، همواره فرصتی بوده که وضعیت زندگی و معیشت کارگران، مبارزات حق طلبانه شان و فرصت ها و امکانات و همچنین کمبودهایش بر سر راه مبارزه و

هلمت احمدیان احمدی نژاد! امید جدید اپوزیسیون لیبرال!

احمدی نژاد! امید جدید اپوزیسیون لیبرال! هلمت احمدیان «احمدی نژاد را باید جدی گرفت و او را در برابر ادعاهایی که این روزها مطرح می کند پاسخگو دانست. اصلاح طلبان وعده هاو شعارهای زیاد در سر دارند (مانند ایران برای همه ایرانیان) و به پشتوانه آن به قدرت رسیدند، ولی در اوج قدرت خود کاری برای […]

هلمت احمدیان قطب چپ جامعه ایران در تحولات آتی ایران کجا ایستاده است؟

قطب چپ جامعه ایران در تحولات آتی ایران کجا ایستاده است؟ هلمت احمدیان اینکه “قطپ چپ” در تحولات آتی در کجا ایستاده، سئوالی فراروی همه نیروهای چپ و کمونیست در روند اوضاع خطیر سیاسی کنونی ایران است. سئوالی که هر نیرویی که خود را در این طیف می داند در تلاش پاسخ به آن است. پاسخ […]HOME