هلمت احمدیان-جنگ قدرت باندها و جناح های رژیم حول تغییر نظام “ریاست جمهوری” به “نظام پارلمانی”

جنگ قدرت باندها و جناح های رژیم حول تغییر نظام “ریاست جمهوری” به “نظام پارلمانی” هلمت احمدیان

هلمت احمدیان-غوغا “سالاری” راه کارگر

غوغا “سالاری” راه کارگر هلمت احمدیان  

هلمت احمدیان-چپ کیست و راست کدام است؟

چپ کیست و راست کدام است؟ به بهانه مباحث نیروهای چپ بر سر بایکوت انتخابات در کردستان

هلمت احمدیان-تاکتیک مشترک بایکوت انتخابات در کردستان و دغدغه “چپ” ها

تاکتیک مشترک بایکوت انتخابات در کردستان و دغدغه “چپ” ها هلمت احمدیان

هلمت احمدیان-توجیهات مضحک در رابطه با مضحکه انتخابات

توجیهات مضحک در رابطه با مضحکه انتخابات هلمت احمدیان

هلمت احمدیان-اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی هلمت احمدیان

هلمت احمدیان-تاثیر مرگ رفسنجانی بر ستیز باندهای رژیم

تاثیر مرگ رفسنجانی بر ستیز باندهای رژیم هلمت احمدیان

هلمت احمدیان -تاکید روی چند نکته در حاشیه بزرگداشت اول ماه مه

تاکید روی چند نکته در حاشیه بزرگداشت اول ماه مه هلمت احمدیان بزرگداشت اول ماه مه، همواره فرصتی بوده که وضعیت زندگی و معیشت کارگران، مبارزات حق طلبانه شان و فرصت ها و امکانات و همچنین کمبودهایش بر سر راه مبارزه و

هلمت احمدیان احمدی نژاد! امید جدید اپوزیسیون لیبرال!

احمدی نژاد! امید جدید اپوزیسیون لیبرال! هلمت احمدیان «احمدی نژاد را باید جدی گرفت و او را در برابر ادعاهایی که این روزها مطرح می کند پاسخگو دانست. اصلاح طلبان وعده هاو شعارهای زیاد در سر دارند (مانند ایران برای همه ایرانیان) و به پشتوانه آن به قدرت رسیدند، ولی در اوج قدرت خود کاری برای […]

هلمت احمدیان قطب چپ جامعه ایران در تحولات آتی ایران کجا ایستاده است؟

قطب چپ جامعه ایران در تحولات آتی ایران کجا ایستاده است؟ هلمت احمدیان اینکه “قطپ چپ” در تحولات آتی در کجا ایستاده، سئوالی فراروی همه نیروهای چپ و کمونیست در روند اوضاع خطیر سیاسی کنونی ایران است. سئوالی که هر نیرویی که خود را در این طیف می داند در تلاش پاسخ به آن است. پاسخ […]HOME