هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان

دو ترجمه از رفیق بهروز دهقانی به همراه مقدمه‌ای از رفیق اشرف دهقانی – بخش دوم قدرت تئاتر، ترجمه بهروز دهقانی

رفیق بهروز دهقانی دو ترجمه از رفیق بهروز دهقانی به همراه مقدمه‌ای از رفیق اشرف دهقانی بخش اول مقدمه توضیح گفتگوهای زندان: بهروز دهقانی اندیشمند چریک سخن گفتن از انسان‌هایی که با توانایی‌های والای خود در مبارزه طبقاتی و نیز سنگرهای اندیشه و عمل کوشیده‌اند، کاری است بس خطیر و دشوار. انسان‌هایی که تفنگ روی […]

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان

ویدئو کلیپی درباره رفقای جانفشان فدایی داوود و لقمان مدائن، به همراه وصیت نامه لقمان مدائن در ۵ مهر ۱۳۶۰ رفیق داوود پس از تحمل شکنجه‌های بسیار و در حالی که به خاطر صفای باطن و مقاومت دلیرانه‌اش محبوبیت زیادی نزد زندانیان وابسته به گروه‌های مختلف سیاسی داشت در آبان ۱۳۶۱ به همراه فریدون اعظمی […]

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان

علیه معافیت از مجازات، مژده ارسی

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان

  پدر و مادر جانفشان جلال فتاحی

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان ما، همانیم: شصت و هفتی ها همچنان بر صلیب خویش آونگ، شعری از رهیاب ما ، همانیم: شصت و هفتی ها                      همچنان بر صلیب خویش آونگ ما اگر صد گروه ، یا ، سی رنگ ؛                       باز یک دسته ایم و هم آهنگ با یکی آخرین توان زده ایم                           یکصدا نعره بر سر نیرنگ خندقی کنده ایم در سی سال                      در زمین و زمانه ای […]

منتشر شد – هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان

منتشر شد – هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان

حدیثِ عاشقی،شعری از سعید یوسف   امیر پرویز پویان رهنوردیم و، به ره، پویان رویم چون گوزنان، همچو آهویان رویم راه هائی نازموده پیشِ رو،ـ راهِ رهپویان و رهجویان رویم در پیِ آن سرخ گل که شْ دیده‌ اند در کویری در نهان رویان رویم جان به راهِ عشق دادن بس نکوست چون به راهِ […]

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان

ـ«خاطرات یک شکنجه گر» (قسمت سوم)ـ     وقتی به خانه رسیدم ساعت پنج بعد از ظهر بود، هشت ساعت مدام تلاش بیهوده ای برای گرفتن اعتراف. در که باز شدهمسرم ودخترم بطرفم آمدند. هر دو آنها را بوسیدم. زنم لباسهایم را درمی آورد که لکه های خون را روی آن دید. وگفت: “صدات” این […]HOME