نینا پایدار – پیامبە کنگرە هفتم حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست!

بخشهایی از پیام نینا پایدار (فعال دانشجویی)   بە کنگرە هفتم حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست!

مصاحبە با نینا پایدار – شروع سال تحصیلی، تحرک اعتراضی نسل جوان، نقش فعالین کمونیست

شروع سال تحصیلی، تحرک اعتراضی نسل جوان، نقش فعالین کمونیست مصاحبە با نینا پایدار سازماندە کمونیست: در آستانە باز گشائی مدارس و دانشگاهها هستیم توافق هستەای جمهوری اسلامی با ۵+١ چە بازتابی در جنبش

بە مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن – مصاحبه سازماندە کمونیست با نینا پایدار

بە مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن مصاحبه سازماندە کمونیست با نینا پایدار سازماندە کمونیست: چرا جمهوری اسلامی تا این حد با حقوق زن دشمنی دارد؟ نینا پایدار: ببینید جمهوری اسلامی یک حکومت ایدئولوژیک است که مبناهای فکری فسلفی اش را در قانون مجازات و قانون خانواده براساس ایدئولوژی اسلامی

نینا پایدار -کوبانی، تکه گوشتی برای گرگ های منطقه ای

کوبانی، تکه گوشتی برای گرگ های منطقه ای نینا پایدار کوبانی دوباره به مرکز خبر رسانه ها بدل شده است. نبردهای واحدهای حفاظت مردم و واحد حفاظت زنان با نیروهای تروریست داعش در کوبانی شدت گرفته و این شهر و اطراف آن به صحنه جنگ توده ای با تروریسم جانوران اسلامی داعش تبدیل شده است. […]

نینا پایدار – گزارش گوشه ای اعتراضات و تظاهراتهای مردمی در حمایت از مردم کوبانی

گزارش گوشه ای اعتراضات و تظاهراتهای مردمی در حمایت از مردم کوبانی نینا پایدار در چند هفته اخیر درگیری های داعش در کردستان سوریه به بالاترین حد خود رسیده است. داعش اطراف شهر را تسخیر کرده و با تانک و توپ و تجهیزات تانک و توپ و سلاح نیمه سنگین به مردم بی دفاع شهر […]

نینا پایدار – داعش و تغییر معادلات در منطقه خاورمیانه

داعش و تغییر معادلات در منطقه خاورمیانه نینا پایدار با شروع بهار عربی و اعتراضات مردم در کشورهای مختلف خاورمیانه و شمال آفریقا، موجی از آزادیخواهی و نه به حکومت های استبدادی تمام منطقه را فراگرفت. این تجمعات و اعتراضات در ابتدا مدنی بود که به ساقط شدن حکومت های دیکتاتوری چندین دهه ای مصر […]

میزگرد اکتبر: به پیشواز اول ماه مه روز جهانی کارگر- نینا پایدار

میزگرد اکتبر: به پیشواز اول ماه مه روز جهانی کارگر- نینا پایدار اکتبر، فعال کارگری: اول ماه مه روز جهانی کارگر در راه است. اهمیت و جایگاه همبستگی طبقاتی- اجتماعی، طبقه کارگر در این روز ملموس است. شرایط و ارضاع و احوالHOME