نیما بهاری-گزارشی از اعتراضات خودرو سازیها پارس خودرو، سایپا، ایران خودرو

گزارشی از اعتراضات خودرو سازیها پارس خودرو، سایپا، ایران خودرو   نیما بهاری   با آمدن فصل زمستان، کارگران زحمتکش بی پناه در ایران سکوت خود را در قبال “دخل و خرج” شکستند و بار دیگر نیروی خود را برای مبارزه امتحان کردند. این جرقه در اولینHOME