نوشین قادری – زنان پا پس نمیکشند و در صف اول مبارزه علیه رژیم اسلامی اند! (از ایران تا برزیل)

زنان پا پس نمیکشند و در صف اول مبارزه علیه رژیم اسلامی اند! (از ایران تا برزیل) نوشین قادری در هفته گذشته تب و تاب مسابقات فوتبال در برزیل تا مسابقات والیبال در ایران شور و هیجانی را در میان مردم ایران به وجود آورده بود.

نوشین قادری – پرستاران قربانی فقر، استثمار شدید و بی حرمتی

پرستاران قربانی فقر، استثمار شدید و بی حرمتی نوشین قادری حرفه پرستاری یکی از شاقترین، کم درآمد ترین و بیحقوقترین حرفه ها تحت رژیم اسلامی است. پرستاران درایران مانند کل کارگران از هیچ امنیت شغلی برخوردار نیستند و حقوقشان زیر خط فقر است. پرستاری در جهان بعد از کار معدن دومین رده را از لحاظ […]

نوشین قادری- قتل ناموسی در نروژ کشته شدن زن پناهجوی افغانی و گم شدن دختر دو ساله اش

قتل ناموسی در نروژ کشته شدن زن پناهجوی افغانی و گم شدن دختر دو ساله اش نوشین قادری روز چهارشنبه ۱۲ ژوئن یک زن پناهجو افغانستانی در نروژ بقتل رسید و دختر دو ساله اش ربوده شد. گزارش این قتل در سایت پناهندگان منتشر شده است. جسد این زن که برای دیدن دوستانش رفته بود […]HOME