برنامه کودکان مقدمند- ششم مهر تجمع اعتراضى معلمان بازنشسته.

برنامه کودکان مقدمند- ششم مهر تجمع اعتراضى معلمان بازنشسته.

نهاد کودکان مقدمند-نگذاریم علیرضا تاجیکی، نوجوان ۱۹ ساله را اعدام کنند

نگذاریم علیرضا تاجیکی، نوجوان ۱۹ ساله را اعدام کنند  

نشریه کودکان مقدمند، شماره ١٣۳ منتشر شد

نشریه کودکان مقدمند، شماره ١٣۳ منتشر شد

نهاد کودکان مقدمند -این گوشه‌ای از جنایات بی‌شمار تروریسم اسلامی است انفجار و کشتار مردم، زنان و کودکان در لاهور پاکستان

این گوشه‌ای از جنایات بی‌شمار تروریسم اسلامی است انفجار و کشتار مردم، زنان و کودکان در لاهور پاکستان

نشریه کودکان مقدمند، شماره ١٣۲ ‎

نشریه کودکان مقدمند، شماره ١٣۲

نهاد کودکان مقدمند -امیر امراللهی را باید از طناب دار نجات دهیم! جمهوری اسلامی میخواهد یک نوجوان بیمار را بکشد!

امیر امراللهی را  باید از طناب دار  نجات دهیم! جمهوری اسلامی میخواهد یک نوجوان بیمار را بکشد!

نشریه کودکان مقدمند، شماره ١٣۱ منتشر شد

نشریه کودکان مقدمند، شماره ١٣۱ منتشر شد

نشریه کودکان مقدمند شماره ١۲۹ منتشر شد

نشریه کودکان مقدمند شماره ١۲۹ منتشر شد http://issuu.com/201925/docs/km_129 در صورت تمایل لینک نشریه را به اشتراک بگذارید.  از هر طریق ممکن نشریه را به دیگران٬ بویژه به داخل کشور برسانید. فریاد رسای بی حقوقی کودکان باشید.     در این شماره می خوانید: ·                                 صدرا زاهدپور قطره ای از دریاست . . . سیامک بهاری […]

نشریه کودکان مقدمند شماره ١۲۹ منتشر شد

نشریه کودکان مقدمند شماره ١۲۹ منتشر شد

نشریه کودکان مقدمند شماره ١۲۸

نشریه کودکان مقدمند شماره ١۲۸ http://issuu.com/201925/docs/km_128 در این شماره می خوانید:HOME