نهاد مادران علیه اعدام – سه شنبه ۲۶ جولای آکسیون اعتراضی

آکسیون اعتراضی نهاد مادران علیه اعدام

نهاد مادران علیه اعدام -سحرگاه چهارشنبه ۵ خرداد ١٣٩۵ در زندان رجایی شهر ١٠ جوان اعدام خواهند شد

سحرگاه چهارشنبه ۵ خرداد ١٣٩۵ در زندان رجایی شهر ١٠ جوان اعدام خواهند شد

نهاد “مادران علیه اعدام” – مصاحبۀ نشریۀ روشنگر با مهوش علاسوندی و بیژن فتحینهاد “مادران علیه اعدام”

  نهاد “مادران علیه اعدام” مصاحبۀ نشریۀ روشنگر با مهوش علاسوندی و بیژن فتحی، ۲۷ جولای روشنگر: خانم مهوش علاسوندی و آقای بیژن فتحی مدتی است ما شاهد فعالیتهای گستردۀ شما در زمینۀ مبارزه علیه اعدام بوده ایم، و اخیرا با خبر شدیم از تأسیس نهاد “مادران علیه اعدام” به وسیلۀ شما . با تشکر […]

مهوش علاسوندی – به اعضای محترم نهاد مادران علیه اعدام

با درود فراوان حضور اعضای محترم نهاد مادران علیه اعدام اطلاعیه پیوست یکی از آزمونهای مهم مبارزاتی اپوزیسیون خارج از کشور می باشد که اگر به خوبی و با همکاری همه ی مبارزین انجام شود تاثیر فراگیری در تمامی عرصه ها خواهد داشت . اجزاب ، سازمانها و گروه های مبارز واقعی و غیر واقعی […]HOME