نشریه علیه سرمایه-طی یک ماه اخیر ۹ کارگر کولبر با گلولۀ مزدوران مرزبان دولت اسلامی سرمایه در ایران کشته شده اند.

طی یک ماه اخیر ۹ کارگر کولبر با گلولۀ مزدوران مرزبان دولت اسلامی سرمایه در ایران کشته شده اند.

آسمان دیلی نیوز – چند مطلب و خبر

محکومیت قطعی استاد دانشگاه تهران به دلیل ضرب و جرح‎

نشریه تدارک حزب انقلابى- متن مشترک ارایه برای جلسه پالتاکی ٢٧ /١٣٩۴/۴

متن مشترک ارایه برای جلسه پالتاکی ۲۷ /۴/۱۳۹۴ “ضرورت ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر و شناخت موانع پیش رو ” این موضوعی است که ما در جمع قدم اول برای جلسه اطاق پالتاکی خود انتخاب کردیم و در زیر برخی از دلایل انتخاب چنین موضوعی را بیان می کنیم، از شرکت کنندگان انتظار داریم پس […]

نشریه کودکان مقدمند شماره ١۲۰ دیماه ١٣۹٣ منتشر شد

نشریه کودکان مقدمند شماره ١۲۰ دیماه ١٣۹٣ منتشر شد http://issuu.com/kodakanm/docs/km_nr._120 در صورت تمایل لینک نشریه را در فیسبوک و وب سایت خود بگذارید.

نشریه کودکان مقدمند٬ شماره ١١۶٬

نشریه کودکان مقدمند٬ شماره ١١۶٬ مرداد ماه ١٣۹٣ منتشر شد http://issuu.com/karimshamohammadi/docs/km_nr._116 در صورت تمایل لینک نشریه را در صفحه فیسبوک و وب سایت خود قرار دهید. از هر طریق ممکن نشریه را به دیگران بویژه به داخل کشور برسانید. صدای رسای اعتراض به بی حقوقی کودکان باشید

گفتمان سیاسی اجتماعی – زنجیره های تنش در اوکراین وخاورمیانه با احمد پوری

گفتمان سیاسی اجتماعی

علی ناظر -دو شماره ماهنامه دیدگاه سوم.

دو شماره ماهنامه دیدگاه سوم. ماهنامه، شماره ۱

کودکان مقدمند٬ شماره ١۰۷٬

نشریه کودکان مقدمند٬ شماره ١۰۷٬ شهریور ماه ١٣۹۲ منتشر شد http://www.barnenforst.com/Farsi/html/mag/km_%20107.pdf لینک نشریه را در وبلاگ و فیسبوک خود بگذارید٬ از هر طریق ممکن نشریه را به دیگران بویژه در داخل کشور برسانید. صدای رسای بی حقوقی کودکان باشید! در این شماره میخوانید:HOME