نشریه انقلاب – پنج دروغ در سخنرانی اوباما پس‌ازآنکه دارِن ویلسون تبرئه شد

پنج دروغ در سخنرانی اوباما پس‌ازآنکه دارِن ویلسون تبرئه شد نشریه انقلاب ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴     revcom.us اوباما پس از تبرئه ویلسون در ارتباط با قتل مایکل براون همان چیزی را که برای انجام دادنش استخدام‌شده بود، انجام داد. اما عملکردش پوشیده نیست، دروغ‌هایش آشکارتر و حتی مزخرفات گفتنش غیرقابل‌تحمل است. به او گوش کنید که می‌گوید:HOME