نشریه آتش بنگلادش: آوار و آتش و عصیان!

بنگلادش: آوار و آتش و عصیان! روز ۴ اردیبهشت یک مجتمع ساختمانی (که محل چندین تولیدی بود) به نام رانا پلازا در اطراف داکا پایتخت بنگلادش فرو ریخت. ولی بعد از سه هفته هنوز از زیر آوار جسد کارگران بیرون می آید. دیروز (پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت) اخبار از ۱۰۰۰ کشته خبر داد. فاکس نیوز […]HOME