نشریه علیه سرمایه-اعتراض رانندگان شرکت واحد با چراغ روشن اتوبوس ها به ادامه زندان رضا شهابی

اعتراض رانندگان شرکت واحد با چراغ روشن اتوبوس ها به ادامه زندان رضا شهابی

اطلاعیه نشریه مبارزه طبقاتی بمناسبت اول ماه مه ١٣٩٣ کـــــارگـــــــران ایران متحــــــــد شوید

اطلاعیه نشریه مبارزه طبقاتی بمناسبت اول ماه مه ١٣٩٣ کـــــارگـــــــران ایران متحــــــــد شوید کارگران، فعالین کارگری! همین چندی پیش بود که خواست افزایش حداقل دستمزد به دو میلیون تومان از سوی برخی از فعالین کارگری مطرح شد و حتی تشکل هایی از فعالین کارگری هم از آن دفاع کردند، ولی

نشریه کودکان مقدمند٬ شماره ١۰۲

  نشریه کودکان مقدمند٬ شماره ١۰۲ منتشر شد. http://www.barnenforst.com/Farsi/html/mag/KM_102.pdf لطفا٬ لینک دسترسی به نشریه را در وب سایت٬ وبلاگ و فیسبوک خود بگذارید.نشریه را از هر طریق ممکن به دوستان و علاقمندان به ویژه در داخل کشور برسانید.صدای رسای اعتراض به بی حقوقی کودکان باشید! در این شماره می خوانید:HOME