کارگر کمونیست میپرسد – مصاحبه با نسرین رمضانعلی در رابطه با دستگیری اسماعیل عبدی و کمپین برای آزادی او

کارگر کمونیست میپرسد

نسرین رمضانعلی: در مقابل تعرضات سرمایه باید تشکلهای مستقل خود را در محیط کار و زیست ایجاد کنیم

نسرین رمضانعلی: در مقابل تعرضات سرمایه باید تشکلهای مستقل خود را در محیط کار و زیست ایجاد کنیم طبق آخرین اخبار و گزارشاتی که دریافت کردیم با توجه به وضعیت اسفبار کارگران، پیمانکاران و کارفرمایان با بیشرمی بیش از پیش به سطح معیشتی کارگران تعرض افسارگسیخته ای را آغاز کردند. با تصویری از موقعیت کارگران […]

مصاحبه نشریه اکتبر با نسرین رمضانعلی در مورد دستگیری‌های اخیر فعالین کارگری در سنندج

مصاحبه نشریه اکتبر با نسرین رمضانعلی در مورد دستگیری‌های اخیر فعالین کارگری در سنندج نشریه اکتبر، همانطور که می‌دانید در آستانه ۸ مارس روز جهانی زن، جمعی از فعالین کارگری شهر سنندج «علی آزادی، خالد حسینی، وفا قادری، بهزاد فرج اللهی و حامد محمودنژاد» توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. می‌توانید برای خوانندگان نشریه اکتبر از […]

نسرین رمضانعلی وضعیت معیشتی طبقه کارگر برای بقا هم کافی نیست

وضعیت معیشتی طبقه کارگر برای بقا هم کافی نیست نسرین رمضانعلی سالی که گذشت سال تحمیل فقر و فلاکت بیش از پیش به طبقه کارگر در ایران بود. سالی که پیش روی طبقه کارگر است جمهوری اسلامی تلاش میکند به درجات بیشتری طبقه کارگر را بطرف فقر و فلاکت و بدبختی سوق دهد. وزارت کار […]HOME