نسان نودینیان – در حاشیه اخبار کارگری

در حاشیه اخبار کارگری سریال اخراج و بیکارسازی در دولت دوازدهم بیلان اخراج سازی ها در خرداد ماه ١٣٩۶

نسان نودینیان-٧تیر ٣٠ سال گذشت!  سالگرد فاجعه بمباران شیمیایی سردشت

٧تیر ٣٠ سال گذشت!   سالگرد فاجعه بمباران شیمیایی سردشت نسان نودینیان

نسان نودینیان – در حاشیه اخبار کارگری،سبد پسا انتخاباتی دولت دوازدهم برای کارگران

در حاشیه اخبار کارگری سبد پسا انتخاباتی دولت دوازدهم برای کارگران نسان نودینیان

انجمن مارکس-در شهر کلن آلمان برگزار میکند!سیاست تازه  کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران  در متن تحولات خاورمیانه

انجمن مارکس در شهر کلن آلمان برگزار میکند!

ایسکرا میپرسد؟یک سئوال از نسان نودینیان

 ایسکرا میپرسد؟ یک سئوال از نسان نودینیان

نسان نودینیان-جمهوری اسلامی در منگنه فشار!

جمهوری اسلامی در منگنه فشار! حضور مزدوران حکومت اسلامی در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار  را ما میتوانیم به رسوایی آنها تبدیل کنیم. نسان نودینیان  

نسان نودینیان-کارنامه دولت حسن روحانی زیر پوست بیکاری میلیونی

کارنامه دولت حسن روحانی زیر پوست بیکاری میلیونی نسان نودینیان

نسان نودینیان-«کودار» در صف ثبت نام مضحکه انتخابات!

«کودار» در صف ثبت نام مضحکه انتخابات! نسان نودینیان

سیمینار به مناسبت اول ماه مه – جنبش کارگری ایران و مصاف های پیش روهمایون گدازگر، نسان نودینیان

سیمینار به مناسبت اول ماه مه – جنبش کارگری ایران و مصاف های پیش رو همایون گدازگر، نسان نودینیان

گفت و گو -روز کارگر روز همه مردم است،مصاحبه سیما بهاری با نسان نودینیان

گفت و گو -روز کارگر روز همه مردم است،مصاحبه سیما بهاری با نسان نودینیانHOME