نسان نودینیان- مراسم “تکریم” و فریب کاری دولت دوازدهم!

مراسم “تکریم” و فریب کاری دولت دوازدهم! بازنشستگان همسان سازی حقوق طلب می کنند، وزیر کار می گوید در تامین معاش بازنشستگان با چالش های جدی روبرو هستیم

نسان نودینیان-گندکاری احزاب ناسیونالیست اقلیم کردستان عراق و پُر رویی جمهوری اسلامی علیه رفراندوم

گندکاری احزاب ناسیونالیست اقلیم کردستان عراق و پُر رویی جمهوری اسلامی علیه رفراندوم

نسان نودینیان-دستگیری و فشار بر  فعالین کارگری، معلمان و فعالین عرصه های مدنی و اجتماعی چرا؟

دستگیری و فشار بر  فعالین کارگری، معلمان و فعالین عرصه های مدنی و اجتماعی چرا؟

نسان نودینیان-١۵٠ کولبر در ٨ماه سال٢٠١٧ کشته و زخمی شده اند!

  ١۵٠ کولبر در ٨ماه سال٢٠١٧ کشته و زخمی شده اند! در سال ٢٠١۶  تعداد کولبران کشته شده ٧۶ نفر و ۶۵ نفر زخمی شده اند. در ٨ ماه گذشته ۵٠ کولبر توسط نیروهای امنیتی کشته شده اند. ٢٨ کولبر با شلیک مستقیم کشته شده اند. ٢٢ نفر هم در اثر سقوط از ارتفاعات سخت، […]

نسان نودینیان-نتانیاهو و رفراندوم در کردستان عراق

نسان نودینیان نتانیاهو و رفراندوم در کردستان عراق  

نسان نودینیان-بیاد فواد کمونیست!

بیاد فواد کمونیست!

نسان نودینیان-در حاشیه اخبار کارگری

در حاشیه اخبار کارگری نسان نودینیان دولت ١٢ روحانی

ایسکرا-کردستان ایران کدام پتانسیل ها؟ مصاحبه ایسکر با نسان نودینیان

کردستان ایران کدام پتانسیل ها؟ مصاحبه ایسکر با نسان نودینیان

نسان نودینیان-در حاشیه اخبار کارگری

در حاشیه اخبار کارگری نسان نودینیان

نسان نودینیان-در حاشیه اخبار کارگری

در حاشیه اخبار کارگری نسان نودینیانHOME