تلویزیون ایسکرا – گفتگوئی یدی محمودی با نسرین رمضان علی در باره مبارزه معلمان بازنشسته، خواسته ها و مطالبات

تلویزیون ایسکرا – گفتگوئی یدی محمودی با نسرین رمضان علی در باره مبارزه معلمان بازنشسته، خواسته ها و مطالبات

نسان نودینیان ـ نسرین رمضانعلی – نگاه هفته: مجموعه ای از اخبار و رویدادهای هفته در شهرهای کردستان

نگاه هفته: مجموعه ای از اخبار و رویدادهای هفته در شهرهای کردستان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی سی و سه روزه شد جمهوری اسلامی هنوز به خواستهای زندانیان سیاسی اعتصاب کننده رسیدگی نکرده است.  وضعیت جسمانی شماری از زندانیان وخیم و دچار

نسان نودینیان ـ نسرین رمضانعلی – نگاه هفته: مجموعه ای از اخبار و رویدادهای هفته در شهرهای کردستان

نگاه هفته: مجموعه ای از اخبار و رویدادهای هفته در شهرهای کردستان ( ایسکرا ٧۵۴) نسان نودینیان ـ نسرین رمضانعلی بوکان/ اداره اطلاعات و سلفی‌ها از کمپین “کوبانی را تنها نمی‌گذاریم” جلوگیری کردند

نسان نودینیان ـ نسرین رمضانعلی – نگاه هفته: مجموعه ای از اخبار و رویدادهای هفته در شهرهای کردستان

نگاه هفته: مجموعه ای از اخبار و رویدادهای هفته در شهرهای کردستان ( ایسکرا ٧۵١) نسان نودینیان ـ نسرین رمضانعلی اجتماعی  پنج دانش آموز در تصادف سر پل ذهاب جان باختند.

نگاه هفته: مجموعه ای از اخبار و رویدادهای هفته در شهرهای کردستان – نسان نودینیان ـ نسرین رمضانعلی

اجتماعی خطای پزشکی جان سنور دژهمت ١٣ ساله را گرفت!

نسان نودینیان ـ نسرین رمضانعلی- نگاه هفته: مجموعه ای از اخبار و رویدادهای هفته در شهرهای کردستان

نسان نودینیان ـ نسرین رمضانعلی نگاه هفته: مجموعه ای از اخبار و رویدادهای هفته در شهرهای کردستان چهارشنبه, ۱۹ام شهریور, ۱۳۹۳ وضعیت اقتصادی مصدومان شیمیایی در شهر سردشت به ویژه در روستاهای نطیر “رش هرمه” و اطراف آن بسیار نامناسب است!

نسان نودینیان ـ نسرین رمضانعلی – نگاه هفته: مجموعه ای از اخبار و رویدادهای هفته در شهرهای کردستان

نگاه هفته: مجموعه ای از اخبار و رویدادهای هفته در شهرهای کردستان ( ایسکرا ٧۴۴ ) نسان نودینیان ـ نسرین رمضانعلی   وضعیت اقتصادی مصدومان شیمیایی در شهر سردشت به ویژه در روستاهای نطیر “رش هرمه” و اطراف آن بسیار نامناسب است!

نسان نودینیان ـ نسرین رمضانعلی -نگاه هفته: مجموعه ای از اخبار و رویدادهای هفته در شهرهای کردستان

نگاه هفته: مجموعه ای از اخبار و رویدادهای هفته در شهرهای کردستان نسان نودینیان ـ نسرین رمضانعلی تیراندازی و قتل ٢٠مرداد: نیروهای رژیم یک مرد ۴٠ساله رابه اسم”اسعدحاجی حسینی”ساکن” خیابان کمربندی کهنه خانه ” ازمناطق فقیرنشین شهر{دریکی ازکوهستانهای اطراف} ازفاصله نزدیک مورداصابت گلوله قراردادندکه متاسفانه جان سپرد .

نسان نودینیان ـ نسرین رمضانعلی – نگاه هفته: مجموعه ای از اخبار و رویدادهای هفته در شهرهای کردستان

نگاه هفته: مجموعه ای از اخبار و رویدادهای هفته در شهرهای کردستان ( ایسکرا ۷۳۹ ) نسان نودینیان ـ نسرین رمضانعلی به دلیل “مونث” بودن دانش آموزان شین آبادی،بیمه فقط “نصف دیه” را پرداخت می کند

نسان نودینیان ـ نسرین رمضانعلی -نگاه هفته: مجموعه ای از اخبار و رویدادهای هفته در شهرهای کردستان

نگاه هفته: مجموعه ای از اخبار و رویدادهای هفته در شهرهای کردستان ( ایسکرا ۷۳۸ ) نسان نودینیان ـ نسرین رمضانعلی آزادی از زندان کامل و غریب شریف‌زاده پس از ١٢ ماه حبس در زندان مرکزی سقز، بیستم تیرماه جاری از زندان آزاد گردیدند. کامل شریف‌زاده از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب شهر سقز به […]HOME