نهاد مبارزه توده ای و کارگری کردستان – پیش بسوی ایجاد مرکز مبارزاتی

بەرەو پێکهێنانی ناوەندەکانی خەبات ناوەندی خەباتی جەماوەری و کرێکاری لە کوردستانHOME