ناصر مرادی-اول ماه مه روز اتحاد کارگران جهان

اول ماه مه روز اتحاد کارگران جهان ناصر مرادی

ناصر مرادی-هالیوود، اُسکار و اشرافیت فقر

هالیوود، اُسکار و اشرافیت فقر ناصر مرادی

مصاحبه با ناصر مرادی-اولویتها وساختار حزب حکمتیست در خارج کشور

اولویتها وساختار حزب حکمتیست در خارج کشور مصاحبه با ناصر مرادی (دبیر کمیته خارج کشور حزب)

ناصر مرادی -نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم در حاشیه اعتراف، توبه و عذر خواهی سعید مرتضوی

نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم در حاشیه اعتراف، توبه و عذر خواهی سعید مرتضوی ناصر مرادی

ناصر مرادی -وظایف جدید رفیق مظفر محمدی و سقوط به تز حجاریان

  وظایف جدید رفیق مظفر محمدی و سقوط به تز حجاریان

ناصر مرادی – در سالروز قتل عام زندانیان سیاسی

در سالروز قتل عام زندانیان سیاسی ناصر مرادی ۲۷ سال از قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ گذشت. ماههای مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ زندانهای سراسر ایران بویژه زندانهای

ناصر مرادی -مصاحبه در رابطه با قوانین جدید پناهندگی در دانمارک

کمونیست میپرسد: اخیرا دولت دانمارک قوانینی جدید در باره پناهندگان تصویب کرده که از جمله یک بند آن اینست که اگر “فرد خارجی پناهنده ای که بدون کسب اجازه کتبی از اداره مهاجرت دانمارک به کشور متبوع خود مسافرت کند حق اقامت در دانمارک را برای مدت ۱۰ سال از دست خواهد داد”. دولتهای کانادا […]

گفتگو با ناصر مرادی در باره سازماندهی در خارج کشور

در باره سازماندهی در خارج کشور گفتگو با ناصر مرادی دبیر کمیته خارج کشور حزب سازمانده کمونیست: اصول پایه ای حزب حکمتیست پیرامون سازماندهی در خارج کشور چیست؟ برای سازماندهی کمونیستی در خارج کشور از کجا شروع میکنیم و الگوی حزب کدامست؟HOME