ناصربابامیری-به یاد عزیزان محمد جراحی ها

به یاد عزیزان محمد جراحی ها که جانشان را پس از سالها مبارزه در راه رهایی از قید استثمار و بندگی بنوعی بدست حاکمان سرمایه از دست دادند!

ناصر بابامیری-اعلام نتایج دروغین سیرک انتخاباتی رژیم جرم و جنایت، تازگی ندارد!

اعلام نتایج دروغین سیرک انتخاباتی رژیم جرم و جنایت، تازگی ندارد!

ناصربابامیری-ازدیدار ترامپ با شاه و شیخ دول اسلامی تا انفجار بمب در منچستر

ازدیدار ترامپ با شاه و شیخ دول اسلامی تا انفجار بمب در منچستر

ناصر بابامیری- نکاتی پیرامون سیستم پارلمانی و دروغ بزرگ بورژوازی که “جوامع به راست چرخیده”!

نکاتی پیرامون سیستم پارلمانی و دروغ بزرگ بورژوازی که “جوامع به راست چرخیده”!

ناصر بابامیری-صدای فریادهای فرو خورده کارگران معدن یورت طنین انداز شد

صدای فریادهای فرو خورده کارگران معدن یورت طنین انداز شد

ناصر بابامیری-مسبب اصلی مرگ کارگران معدن زغال زمستان یورت رژیم جمهوری اسلامی و صاحبان کارند

مسبب اصلی مرگ کارگران معدن زغال زمستان یورت رژیم جمهوری اسلامی و صاحبان کارند

ناصر بابامیری-روز ۱ مه روز جهانی طبقه کارگر در راه است

روز ۱ مه روز جهانی طبقه کارگر در راه است

ناصر بابامیری-حمله هوایی ترکیه به مواضع نیروهای دمکراتیک سوریه و شنگال محکوم است

حمله هوایی ترکیه به مواضع نیروهای دمکراتیک سوریه و شنگال محکوم است

ناصربابامیری-جنایت علیه بشریت مرز نمی شناسد!

جنایت علیه بشریت مرز نمی شناسد!

ناصر بابامیری – نوشته عبدالله مهتدی تحت عنوان «پلاتفرمی مشترک جهت همکاری با کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران» ناشی از بن بستی که پروژه اش با آن مواجهه شده!

نوشته عبدالله مهتدی تحت عنوان «پلاتفرمی مشترک جهت همکاری با کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران» ناشی از بن بستی که پروژه اش با آن مواجهه شده! ( قسمت اول و دوم) ناصر بابامیریHOME