نادر چگینی – نامه ای به پدر بهنام ابراهیم زاده

نامه ای به پدر بهنام ابراهیم زاده نادر چگینی آقای رحمان ابراهیم زاده، فرزند شما اسطوره بی بدیل جنبش کارگری ایران است با نثار گرمترین سلامها و خالصانه ترین درودها خدمت آقای رحمان ابراهیم زاده راستش وقتی نامه شما خطاب به مردم، کارگران و تشکل های کارگری ایران در خصوص فرزند دلاورتان بهنام را خواندم […]HOME