م . ر ا د در گذشت هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا

در گذشت هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا m.rad@gmx.net امروز خبر گزاری ونزوئلا در کاراکاس اطلاع داد که که چاوز در یک بیمارستان نظامی در این شهر در گذشته است چاوز از مدتها قبل دچار عارضه بیماری سرطان شده و بارها جهت معالجه در هاوانا پایتخت کوبا تحت نظر پزشکان متخصص این کشور قرار داشت علیرغم […]HOME