مینا احدی: سفر هیئت دولت سوئد به ایرانِ تحت حاکمیت جانیان اسلامی و سفیران زن محجبه-

مینا احدی: سفر هیئت دولت سوئد به ایرانِ تحت حاکمیت جانیان اسلامی و سفیران زن محجبه-

مینا احدی -من و عاطفه رجبی در یکی از کتابهای مهم چاپ اطریش

من و عاطفه رجبی در یکی از کتابهای مهم چاپ اطریش

شب همبستگى با زنان آزاده ایران (شنبه ۵ مارس … کلن-آلمان)

شب همبستگى با زنان آزاده ایران (شنبه ۵ مارس … کلن-آلمان)

مینا احدی – یک لحظه به جای مادرش ! مادر سامان نسیم!

یک لحظه به جای مادرش ! مادر سامان نسیم! سامان من فقط ١۶ سال و سه ماه داشت که در یک روز سیاه او را گرفتند. ١۶ ساله ها در این دنیا هنوز سرگرم بازی و بچگی هستند. او را زدند، از پاهای نازنین اش

مینا احدی – خانم عبادی، چند صد سال دیگر لازم دارید تا بفهمید خامنه ای همان هیتلر است!

خانم عبادی، چند صد سال دیگر لازم دارید تا بفهمید خامنه ای همان هیتلر است! شیرین عبادی و خامنه ای این روزها رسانه هایی که با هر حرف و حرکت عبادی و شرکا به وجد می آیند، تیتر بزرگ زده اند که جناب عبادی و سازمان “حقوق بشری” متبوعش اعلام کرده:

مینا احدی – میدان جمهوری پاریس و دو بار دفاع از چپ و انسانگرایی!

میدان جمهوری پاریس و دو بار دفاع از چپ و انسانگرایی! مردم پاریس روز ۲۷ ژانویه در گروههای دو نفره مرکب از زن و مرد صحنه ای را بازسازی کردند که طی آن شیما الصباغ پس از اصابت گلوله های ساچمه ای پلیس

مینا احدی – دیکتاتور یک قدم عقب نشست! اعتراضات همیشه موثر هستند! رعیف بدوی این هفته شلاق نخورد!

دیکتاتور یک قدم عقب نشست! اعتراضات همیشه موثر هستند!

مینا احدی – جناب میمندی در خانه شیشه ای نشسته اید و سنگ بسوی دیگران پرتاب میکنید

 جناب میمندی در خانه شیشه ای نشسته اید و سنگ بسوی دیگران پرتاب میکنید شارمین میمندی از هم دانشکد ه ای های شعله پاکروان مادر ریحانه جباری بوده، یکباره سر و کله ایشان و انجمن امام علی اش در پرونده ریحانه جباری پیدا شد. ایشان ظاهرا هنرمند تشریف دارند و در این مورد هنرشان ماستمالی […]

مینا احدی – دو هفته گذشت، پاسخ دهید چرا نسرین فروتنی و آذر حق نظری کشته شدند؟

دو هفته گذشت، پاسخ دهید چرا نسرین فروتنی و آذر حق نظری کشته شدند؟ مینا احدی صحنه دلخراش سقوط دو زن کارگر از ساختمان چند طبقه ای که در آتش میسوخت، قلب میلیونها نفر را جریحه دار کرد، روحانی و شرکا با عجله و از ترس اعتراض عمومی اعلام

مینا احدی -خانم احمدی خراسانی در باتلاق نمیتوان دنبال حقوق زن گشت!

خانم احمدی خراسانی در باتلاق نمیتوان دنبال حقوق زن گشت! روز ۶ دسامبر درسایت مدرسه فمینیستی مطلبی به قلم نوشین احمدی خراسانی در مورد منشور حقوق شهروندی روحانی دیدم که خواهان یک فرصت ۶ ماهه و یا یکساله برای بحث در مورد این منشور است. نوشین احمدی در این نوشته٬ یکبار دیگر از حرکت اصلاح […]HOME