مهرداد مهرپور محمدی نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تخریب محیط زیست ایران

نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تخریب محیط زیست ایران مهرداد مهرپور محمدی mehrdadmehrpour@yahoo.com در دوران حکومت رژیم جمهوری اسلامی بر ایران، تخریب فراوانی در طبیعت و محیط زیست کشور صورت گرفته است به نحوی که از برخی پدیده های طبیعی، فقط نامی باقی مانده است و نسل های آینده می باید با مراجعه به […]

مهرداد مهرپور محمدی سَتارکُشی رسم دیرپای جمهوری اسلامی

سَتارکُشی رسم دیرپای جمهوری اسلامی مهرداد مهرپور محمدی mehrdadmehrpour@yahoo.com قتل فجیع ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، به دست نیروهای دژخیم حکومت ضدانسانی و جنایتکار جمهوری اسلامی در زیر شکنجه، ضمن نشاندن دردی جانکاه بر دل تمامی ایرانیان آزاده، بار دیگر درنده خویی جمهوری اسلامی را در برخورد با روشنگران جامعه نشان داد. ستار بهشتی کارگری […]HOME