مهرداد درویش پور – سه گفتگو

لینک نخست گفتگو با بی بی سی درباره سرکوب سندیکاهای کارگری مستقل در ایران است. دو

مهرداد درویش پور- گفتگو بادویچه وله آیا حریم خصوصی مجری سرشناس تلویزیون ایران نقض شده است؟

گفتگوی دویچه وله با مهرداد درویش پور درباره آیا حریم خصوصی مجری سرشناس تلویزیون ایران نقض شده است؟

مهرداد درویش پور- نگاهی از درون: از گفتمان سکوت تا توجیه جنایت در “ماجرای نیمروز”

 نگاهی از درون: از گفتمان سکوت تا توجیه جنایت در “ماجرای نیمروز” مهرداد درویش پور

مصاحبه – ایا زمان تغییر جمهوری اسلامی ایران فرارسیده است ؟مصلحبه با مهرداد درویش پور

مصاحبه – ایا زمان تغییر جمهوری اسلامی ایران فرارسیده است ؟مصلحبه با مهرداد درویش پور

اکنون همه چشم ها به فرانسه دوخته شده است!- گفتگو با مهرداد درویش پور درباره زمینه و چشم انداز رشد راست پوپولیست در اروپا

اکنون همه چشم ها به فرانسه دوخته شده است! گفتگو با مهرداد درویش پور درباره زمینه و چشم انداز رشد راست پوپولیست در اروپا

مهرداد درویش پور -به نظر شما مهمترین مطالبات دانشجویان چیست؟ چرا تعداد فعالان اجتماعی در میان دانشجویان دختر متناسب با تعداد آنها در دانشگاههای ایران نیست؟

مهرداد درویش پور -به نظر شما مهمترین مطالبات دانشجویان چیست؟ چرا تعداد فعالان اجتماعی در میان دانشجویان دختر متناسب با تعداد آنها در دانشگاههای ایران نیست؟

مهرداد درویش پور- سخنرانی های در چهار شهر سوئد درباره مهاجرت، مردانگی، خشونت علیه زنان وبرابری جنسیتی

سخنرانی های مهرداد درویش پور در چهار شهر سوئد درباره مهاجرت، مردانگی، خشونت علیه زنان وبرابری جنسیتی

مهرداد درویش پور- گذشته گرایی و ناسیونالیسم برای عروجی دوباره

مهرداد درویش پور گذشته گرایی و ناسیونالیسم برای عروجی دوباره

میزگرد پرگار بی بی سی با مهرداد درویش پور، آزاده کیان و تینور نظم جو درباره سفر به ایران و خودسانسوری

میزگرد پرگار بی بی سی با مهرداد درویش پور، آزاده کیان و تینور نظم جو درباره سفر به ایران و خودسانسوری

مهرداد درویش پور – صفحه دو: پیامد حملات مسلحانه در آلمان

وقوع چهار حمله خونین در هفت روز، کارنامه درخشانی برای نیروهای امنیتی آلمان نیست. چرا آلمان ناگهان ناامن شد؟ با حضور حبیب حسینی فرد، روزنامه نگار و تحلیلگر، ناهید کشاورز، مشاور پناهندگان و مهاجران و روان درمانگر و مهرداد درویش پور، جامعه شناسHOME