مهراب دشتی – باما مثل برده رفتارمی کنند پای صحبت یک کارگر مهاجر ایرانی

باما مثل برده رفتارمی کنند پای صحبت یک کارگر مهاجر ایرانی مهراب دشتی ٢٨ ساله است . این را خودش می گوید ولی چهره اش ١٠ سال بیشتر نشان می دهد . فوق دیپلم معماری دارد . متاهل است وخانواده اش درگنبد زندگی می کند . بعداز سربازی ، یک سال دریکی از شرکت های […]

مضحکه تعیین دستمزد کارگران مهراب دشتی

مضحکه تعیین دستمزد کارگران مهراب دشتی میزان دستمز د کارگران همواره یکی از دغدغه های سرمایه داران ودولت حامی آن ها به شمارمی رود. تعیین دستمزد که درحقیقت تعیین نرخ استثمار ونوعی پیش خرید ( سلف خری ) نیروی کاراست، برای سرمایه داران و دولت نماینده وشریک آن ها حتی بسیارمهم تر وحیاتی تراز تعیین […]HOME