فرهاد متین – گذری بر مهاجرت جنگ‌زدگان افغانستانی به ایران تا تبدیل آنها به‌ضعیف‌ترین لایه‌ی طبقه‌ی کارگر ایران

گذری بر مهاجرت جنگ‌زدگان افغانستانی به ایران تا تبدیل آنها به‌ضعیف‌ترین لایه‌ی طبقه‌ی کارگر ایران نویسنده: فرهاد متین

منصور اسانلو – محمد علی طاهری باید آزاد شود!

محمد علی طاهری باید آزاد شود! منصور اسانلو انسان یگانه موجودی است که به دلیل اندیشه ورزی اش برجهان تفوق یافته است. انسان یگانه موجودی است که توانایی ایجاد دگرگونی های بزرگ در جهان هستی را دارد .

منصور اسانلو- جند برنامه در رابطه با همبستگی با اعتراضات معلمان

محمدعلی طاهری مظهر انسانیت مردم دردمند نباید اعدام شود. https://www.facebook.com/1411378269118502/photos/pcb.1628678600721800/1628678554055138/?type=1&theater

منصور اسانلو – حضور نیروهای سیاسی داخل کشور برای کمک به جنبش همبستگی هر روز درحال

حضور نیروهای سیاسی داخل کشور برای کمک به جنبش همبستگی هر روز درحال ​  NedayeAzadi_11.jpg ​   دستگیری اسماعیل گرامی مقدم به محض ورود به کشور https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205019902918226&set=a.2056866822248.2105808.1261941635&type=1&theater ده سال زندان دیگر برای اکبر امینی عزیز ما جوان پیکارجو در راه مردم https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205011847956857&set=a.2056866822248.2105808.1261941635&type=1&theater زندانیان گمنام بلوچستان را فراموش نکنیم . https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205001384055266&set=a.2056866822248.2105808.1261941635&type=1&theater مردم بوکان تظاهرات عمومی کردندبر […]

پرواز – “به یاد ارغوان ها”، اثری از ساسان دانش

“به یاد ارغوان ها”، اثری از ساسان دانش نیازی به باز نویسی نیست که زندان و زندانیان، تاریخ معاصر ایران را تحول انگیز کرده و پافشاری حکومت ها بر حفظ قدرت، خشونت را بازتولید و روزافزون کرده است. “به یاد ارغوان ها”، نگاه دیگری را بیان می کند که در جستجوی اندیشه ها و هویت جان […]

ویدئو های مناظره منصور اسانلو و مازیار رازی – موضوع بحث: دموکراسی و جنبش کارگری در سمینار احیای مارکسیتی

ویدئو های مناظره منصور اسانلو و مازیار رازی موضوع بحث: دموکراسی و جنبش کارگری در سمینار احیای مارکسیتی یازدهم ژوئیه ۲۰۱۴HOME