ملک پیرخضری – سخنی کوتاه در رابطه با شرکت کومه له در کنگره ملی

سخنی کوتاه در رابطه با شرکت کومه له در کنگره ملی ملک پیرخضری اخیرا ابراهیم علیزاده در مصاحبه با تلویزیون کومه له از شرکت این جریان در کنگره ملی خبر داد. قبل از اینکه به توجیهات ایشان در رابطه با دلایل شرکت کومه له در جلسه تدارک برای کنگره ملی بپردازم. لازم است اشاره کنم […]HOME